Akmenės rajono paramos šeimai centras

Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena

1991 m. sausį Lietuvai patyrus sovietų karinę agresiją, tūkstančiai Lietuvos žmonių drąsiai gynė atkurtą Lietuvos Nepriklausomybę. Dvasios stiprybės ir nenugalimo ryžto kupini beginkliai žmonės stojo prieš sovietų agresoriaus tankus ir automatus. Nuo sovietų agresoriaus žuvo 14 Lietuvos laisvės gynėjų, šimtai jų buvo sužeisti. Svarbiausia tomis dienomis buvo žmonių susitelkimas šio pavojaus akivaizdoje. Vienybės simboliu tapo Nepriklausomybės aikštė, kurioje prie laužų daugelį dienų ir naktų budėjo iš visos Lietuvos atvykę žmonės.
Kasmet Sausio 13-oji mums primena iškovotą pergalę – Lietuvos laisvę ir jos didvyrius – Laisvės gynėjus ir stiprina tikėjimą Lietuvos ateitimi. Todėl vaikų dienos centro vaikai pagerbė žuvusiuosius jiems languose uždegdami žvakutes, skaitydami informacinę metodinę medžiagą, žiūrėdami dokumentinį filmą.

Vaikų dienos centro darbuotojai

Peržiūrėti visas

Informacija – Atsakas į smurtą lyties pagrindu mokykloje

Sužinokite kaip:
• Taikyti tinkamas priemones ir geriausią praktiką, kad būtų galima pranešti apie smurto lyties pagrindu mokykloje atvejus.

• Bendradarbiauti su vietinėmis ir nacionalinėmis agentūromis dėl smurto lyties pagrindu mokykloje atvejų.

• Bendradarbiauti su vietos valdžios institucijomis ir bendruomene rengiant, įgyvendinant smurto lyties pagrindu atvejų registravimo ir nukentėjusiųjų nukreipimo pagalbai gauti procedūras, taikant daugiadisciplininį, daugiašalį požiūrį.

• Taikyti mokymo metodiką siekiant užkirsti kelią SMLP švietimo sistemoje

Informacija – Smurtas santykiuose tarp paauglių

! Smurto romantiniuose santykiuose tarp paauglių dinamika

• Kaip nustatyti įvairias smurto romantiniuose jaunimo santykiuose formas?

• Kaip atpažinti požymius ir rizikos veiksnius, lemiančius vaikų ir jaunimo viktimizaciją?

• Kaip atskirti konfliktą nuo sisteminio smurto?

• Kaip atpažinti toksiškus santykius?

Informacija – Smurtas lyties pagrindu mokykloje

! Smurtas lyties pagrindu mokykloje gali pakenkti vaiko gerovei, jo fizinei ir emocinei sveikatai, taip pat kognityviniam ir emociniam vystymuisi. 

• Kur ir kaip pasireiškia smurtas lyties pagrindu mokyklose? Kokios smurto lyties pagrindu formos labiausiai paplitę?

• Kaip galima užkirsti kelią smurtui lyties pagrindu mokykloje?

• Kokie lyčių stereotipai paplitę mokymo programoje ir mokyklos aplinkoje?

• Kokios yra su mokykla susijusio smurto lyties pagrindu apraiškos ir pasekmės?

Skip to content