Akmenės rajono paramos šeimai centras

Akmenės seniūnijos vaikų edukacinė išvyka

Šių metų spalio 31 dieną Akmenės rajono paramos šeimai centro socialinis darbuotojas, dirbantis su šeimomis, Linas Lileikis Akmenės seniūnijos vaikams suorganizavo edukacinę išvyką į Ventos regioninio parko lankytojų centrą. Ten Žemaitijos saugomų teritorijų direkcijos kraštovaizdžio apsaugos skyriaus vyr. specialistas Aldonis Eselinas papasakojo apie Ventos regioninį parką, kuo jis yra išskirtinis. Vaikai galėjo pažiūrėti, pačiupinėti fosilijas, pasiklausyti paukščių, kurie gyvena Ventos regioniniame parke, balsų, susipažinti su augalija.

Visi į namus grįžome praturtinę savo žinias, kupini įspūdžių, pakilios nuotaikos ir džiugių emocijų.

Dėkojame vyr. specialistui už įdomią edukaciją.       

Socialinis darbuotojas, dirbantis su šeima,

Linas Lileikis

Peržiūrėti visas

Savipagalbos grupės trečiasis susitikimas

Lapkričio 16 dienos popietę Akmenės rajono paramos šeimai centro Pagalbos šeimai padalinio Ventos seniūnijoje dirbančių socialinių darbuotojų G. Griciuvienės ir A. Kiudulienės  pakviestos į susitikimą rinkosi nuolatinės savipagalbos užsiėmimų dalyvės. Moterys susitikimo metu nutarė pasikalbėti ir pagvildenti  šių dienų aktualią temą apie vaikų teises ir pareigas. Ne viena nustebo, kad pagal  Vaiko teisių konvenciją vaikų teisės yra labai ,,žemiškos“, tai taisyklių rinkinys suaugusiems, kurias jie turi užtikrinti: tai teisė į sveikatos priežiūrą, teisė gauti informaciją, gauti maisto, būti aprengtam, turėti vardą, gimtąją valstybę ir jos pilietybę, turėti namus, lankyti mokyklą, būti suaugusiųjų globojami, turėti nuomonę. Visa kita – trukdymas ugdymo procesui, reikalavimas gauti  įvairių prabangos daiktų, tinginiavimas ir t.t. yra tik suaugusiųjų ir vaikų susitarimo reikalas ir tėvų gebėjimas susitarti su vaikais, gebėjimas juos motyvuoti atlikti tėvų prašymus ir, reikalui esant, gebėjimas taktiškai pasakyti NE.

Grupės užsiėmimo metu moterys atviravo, kaip sekasi  auklėti vaikus, kokius skatinimo ir drausminimo metodus naudoja. Pasak dalyvių, savipagalbos užsiėmimas joms buvo naudingas, dalyvės sužinojo, kad visos susiduria su panašiomis vaikų auklėjimo problemomis.

Moterys, vienos kitoms palinkėjusios kantrybės ir stiprybės, išsiskirstė.

Socialinės darbuotojos

Gitana Griciuvienė ir Asta Kiudulienė

Savipagalbos susitikimas

Lapkričio 22 d. Akmenės rajono paramos šeimai centro Pagalbos šeimai padalinio Ventos seniūnijos socialinės darbuotojos Gitana Griciuvienė ir Asta Kiudulienė su kuruojamų šeimų moterimis susirinko į savipagalbos susitikimą  „Psichotropinių priemonių vartojimas tarp paauglių– kaip atpažinti ir laiku padėti“ . Šiandien elektroninių cigarečių ar psichoaktyvių medžiagų vartojimas yra aktuali ir opi problema. Didžiulį nerimą kelia tai, kad jų vartojimas ir prieinamumas moksleivių gretose vis dar išlieka didelis.

Moterys diskutavo, kaip kalbasi su savo paaugliais vaikais apie psichotropinių medžiagų žalą, svarstė, kaip pasielgtų iškilus problemai.

Moterys informuotos, kad esant įtarimui, jog vaikas  galimai svaiginasi narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis, būtina kreiptis į sveikatos priežiūros įstaigas. Kontaktus galima rasti interneto svetainėje www.ntakd.lrv.lt arba paskambinus tel. 8 7066 80 60.

Socialinės darbuotojos

Gitana Griciuvienė ir Asta Kiudulienė

Kruopių seniūnijos šeimų edukacinė išvyka

Šių metų lapkričio 21 d. Akmenės rajono paramos šeimai centro Pagalbos šeimai padalinio socialinė darbuotoja, dirbanti su šeima, Asta Skiriuvienė Kruopių seniūnijos šeimoms, kurioms teikiamos socialinės  paslaugos, suorganizavo edukacinę išvyką į Kamanų valstybinio gamtinio rezervato lankytojų centrą. Kelionės tikslas buvo susipažinti su Kamanų pelke. Sužinoti jos atsiradimo istoriją, jos sandarą. Susipažinti su reta augalija bei gyvūnija.        

Visi į namus grįžome praturtinę savo žinias, kupini įspūdžių, pakilios nuotaikos ir džiugių emocijų.

Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeima,

Asta Skiriuvienė

Peržiūrėti visas

GERUMO PAMOKOS

Gyvenimas nepakartojamas, mirtis nenugalima… Ir kaip liūdna, kai anapilin išeina vienišas, artimųjų neturintis žmogus, kai nėra kam ateiti aplankyti kapelio, nėra kam uždegti žvakutės per Vėlines.

Jau dešimtmetis, kai Ventoje  tapo gražia tradicija kiekvienais metais, prieš Vėlines, aplankyti vienišų, anapilin išėjusių seniūnijos gyventojų kapus. Ši tradicija puoselėjama bendradarbiaujant Ventos seniūnijai, Paramos šeimai centro pagalbos šeimai padaliniui ir  Ventos gimnazijai. Žvakutėmis pasirūpino Ventos seniūnija.

Spalio 31 dienos popietė, kaip ir tinka rudeniui, pasitaikė lietinga, tačiau   oras neišgąsdino Ventos seniūnijos socialinio darbo organizatorės Liudvinos Byčienės, Ventos gimnazijos mokinių tarybos merginų su vadove, mokytoja Sandra Vežuk,  bei Paramos šeimai centro darbuotojų ir jų kuruojamų šeimų vaikų, kurie organizuotai nuvyko į Purvių kapines.  Ant  kiekvieno nelankomo kapo uždegė po žvakę. Nebuvo pamiršta sustoti, susikaupti maldai ir už visus mirusius, palaidotus Purvių kapinėse, pasimelsti prie pirmo mūsų parapijos klebono Domininko  Giedros bei Akmenės rajono garbės piliečio kanauninko A. Gauronsko kapų.

Akmenės rajono paramos šeimai centro socialinės darbuotojos,

dirbančios su šeima, Gitana Griciuvienė, Asta Kiudulienė

PYRAGŲ DIENA

Visi žinome, koks svarbus gali būti paprastas pokalbis, nuoširdus palinkėjimas ar drauge išgertas puodelis kvapnios arbatos. Šiais metais Pyragų dieną bendruomeninių vaikų globos namų globotiniai (rūpintiniai) savo pyragais bei nuoširdumu dalinosi su garbaus amžiaus žmonėmis. Smagu buvo nudžiuginti, nustebinti, apkabinti ar tiesiog kieme pavaišinti nepažįstamus Akmenės senjorus. Aplankėme 91-erių metų močiutę, apkabinome, pabendravome, pralinksminome ir sveikatos palinkėjome. Taip pat nepamiršome pavaišinti pyragais ir savo mielų kaimynų. Gerų norų vedami aplankėme Dalios ir Aniceto Lupeikų šeimą, kur globotiniai (rūpintiniai) ne tik vaišino savo keptais pyragais, bet ir paaiškino pyragų dienos reikšmę, kokiu tikslu apsilankė. Vaikus pavaišino saldainiais ir visi susėdome prie stalo. Anicetas globotiniams (rūpintiniams) daug pasakojo apie mokyklą, darželį ir miestą, parodė parašytas ir išleistas savo knygas ir trumpai papasakojo apie jas. Vaikų klausinėjo, iš kur atvyko, kaip vadinasi jų namai, kaip sekasi mokykloje, ar nieko jiems netrūksta. Globotiniai (rūpintiniai) atsakinėjo į užduotus klausimus, pasidžiaugė, kaip jie gerai gyvena, kad viskas labai patinka ir nieko netrūksta. Padėkoję už svetingą priėmimą, vaišes, atsisveikinome ir ėjome lankyti kitų senjorų. O po visko globotiniai (rūpintiniai) su geromis emocijomis sugrįžę į namus dalinosi įspūdžiais, diskutavo ir džiaugėsi galėję taip paprastai ir nuoširdžiai pasidalinti su kitais savo gerumu ir pyragais.

Individualios priežiūros darbuotojos Svetlana ir Danutė

 

Peržiūrėti visas

Skip to content