Akmenės rajono paramos šeimai centras

VIZIJA

 

Siekiame užtikrinti paslaugų gavėjų gerovę, saugumą, siekiant pozityvios socializacijos ir integracijos į visuomenę, skatinant visavertę asmenybės raišką.