Akmenės rajono paramos šeimai centras

VIZIJA

 

Siekiame užtikrinti klientų gerovę, saugumą, siekiant pozityvios socializacijos ir integracijos į visuomenę, skatinant visavertę asmenybės raišką.