Akmenės rajono paramos šeimai centras

Informacija atnaujinta: spalio 9, 2022

Nuo 2018 m. liepos 1 d. atvejo vadybininkai vykdo atvejo vadybą ir koordinuoja atvejo vadybos procesus: atvejo vadybos taikymą, atvejo nagrinėjimą, pagalbos šeimai poreikių vertinimą, pagalbos plano sudarymą ir įgyvendinimą, šeimos stebėseną, pagalbos plano peržiūrą, atvejo vadybos proceso užbaigimą.

 

Atvejo vadyba – atvejo vadybininko koordinuojamos kompleksinės pagalbos vaikui ir jo atstovams pagal įstatymą organizavimas bei teikimas, siekiant jiems padėti įveikti iškilusius socialinius sunkumus, kurių sėkmingas sprendimas sudarytų prielaidas išvengti galimų vaiko teisių pažeidimų ir sudarytų sąlygas savarankiškai užtikrinti vaiko teises bei teisėtus interesus. Tai veikla, kuri apima situacijos įvertinimo, planavimo, įgyvendinimo, stebėsenos ir užbaigimo bei proceso įvertinimo etapus. Atvejo vadybininkas užmezga pagalbos santykį, įvertina, kliento poreikius ir prieinamus išteklius, randa geriausią problemos sprendimo būdą, padeda klientui išspręsti nuolat stebėdamas ir koreguodamas procesą.  

 

 

 

Skip to content