Akmenės rajono paramos šeimai centras

Dokumentai

 

Krizių valdymo tvarkos aprašas

Akmenės rajono paramos šeimai centro globos centro darbo tvarkos taisykles

Akmenės rajono paramos šeimai centro globos centro pildomų dokumentų tvarkos aprašas

Akmenės rajono paramos šeimai centro globos centro asmenų, šeimų supažindinimo su galimu globoti ar įvaikinti vaiku tvarka

Akmenės rajono paramos šeimai centro globos centro vaiko susitikimo organizavimas su biologiniais tėvais, artimu giminaičiu ar kitu fiziniu asmeniu tvarkos aprašas