Akmenės rajono paramos šeimai centras

Informacija atnaujinta: gruodžio 8, 2023

EQUASS

 

Dokumentai

Akmenės rajono paramos šeimai centro paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės koncepcija

Akmenės rajono paramos šeimai centro Globos centro paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės koncepcijos 1 priedas

Akmenės rajono paramos šeimai centro globos centro paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės koncepcijos 2 priedas

 

Akmenės rajono paramos šeimai centro globos centro etikos ir gerovės užtikrinimo politikos aprašymas

Akmenės rajono paramos šeimai centro Globos centro etikos ir gerovės užtikrinimo politikos aprašymo 1priedas

Akmenės rajono paramos šeimai centro Globos centro etikos ir gerovės užtikrinimo politikos aprašymo 2 priedas

Akmenės rajono paramos šeimai centro Globos centro etikos ir gerovės užtikrinimo politikos aprašymo 3 priedas

Akmenės rajono paramos šeimai centro Globos centro etikos ir gerovės užtikrinimo politikos aprašymo 4 priedas

 

Paslaugų gavėjų įtraukimo į paslaugų planavimą teikimą ir vertinimą politikos ir procedūrų aprašymas

Akmenės rajono paramos šeimai centro Globos centro kokybės politika

Akmenės rajono paramos šeimai centro Globos centro paslaugų gavėjų įgalinimo koncepcija

Fizinio ir psichologinio smurto prieš paslaugų gavėjus ir finansinio piktnaudžiavimo prevencijos tvarkos aprašas

 

Audito ataskaitos

Audito ataskaita EQUASS Assurance

 

Rezultatų analizė

Rezultatu analize už 2020 m

Rezultatu analize už 2021 m

 

Pažangos ataskaitos

 

Skip to content