Akmenės rajono paramos šeimai centras

Globos centro padalinys

 

Teikiamos paslaugos

Globėjų, įtėvių mokymai ir konsultavimas

Dokumentai

Specialistų kontaktai