Akmenės rajono paramos šeimai centras

PATVIRTINTA
Akmenės rajono paramos šeimai centro direktoriaus
2018 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. V – 8

AKMENĖS RAJONO PARAMOS ŠEIMAI CENTRO VAIKO GLOBOS PADALINIO
GLOBOTINIŲ (RŪPINTINIŲ) TARYBOS NARIAI

1. Agnė Vaičjulytė – pirmininkė ;
2. Austėja Kuprijanova – pirmininko pavaduotoja;
3. Austėja Vaičjulytė – narė;
4. Samanta Donėlaitė – narė;
5. Skaistė Vinikaitė – narė;
6. Tadas Osis – narys;
7. Lukas Gabrielius Vinikas – narys.

GLOBOTINIŲ (RŪPINTINIŲ) VEIKLOS PLANAS

2018 M.

Eil.Nr.

Veikla

Data

 1.

Atnaujinti globotinių (rūpintinių) tarybos sudėtį ir sudaryti veiklos planą.

Sausio mėn.

 2.

Globotinių ( rūpintinių) ir darbuotojų sveikinimas gimtadienio proga ( daromos atvirutės, kuriami plakatai ir t.t.).

Nuolat

 3.

Dalyvavimas veiksmo savaitėje „Be patyčių“.

Kovo mėn.

 4.

Švaros ir tvarkos palaikymas vaiko globos padalinio teritorijoje.

Nuolat

 5.

Dalyvavimas akcijoje „DAROM 2018“.

Balandžio mėn.

 6.

Pagalba naujai atvykusiems globotiniams (rūpintiniams).

Pagal poreikį

 7.

Aktyvus dalyvavimas ir pagalba organizuojant renginius vaiko globos padalinyje.

Nuolat

 8.

Sportinių varžybų ir užsiėmimų organizavimas.

Birželio, liepos, rugpjūčio mėn.

 9.

Derliaus nuėmimas iš savo daržo

Rugsėjo mėn.

 10.

„Filmų naktys“

Spalio mėn.

 11.

„Šokių maratonas“

Lapkričio mėn.

 12.

Atvirų durų diena

Gruodžio mėn.

PASTABA: metų eigoje, pagal poreikį, planas gali keistis.