Akmenės rajono paramos šeimai centras

PATVIRTINTA
Akmenės rajono paramos šeimai centro direktoriaus
2019 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. V – 154

AKMENĖS RAJONO PARAMOS ŠEIMAI CENTRO VAIKO GLOBOS PADALINIO
GLOBOTINIŲ (RŪPINTINIŲ) TARYBOS NARIAI

  1. Austėja Kuprijanova – pirmininkė;
  2. Austėja Vaičjulytė – pirmininko pavaduotoja;
  3. Agnė Vaičjulytė – narė;
  4. Nedas Jarašūnas– narys;
  5. Daivaras Rėzgys – narys;
  6. Vakaris Kuprijanovas – narys.

GLOBOTINIŲ (RŪPINTINIŲ) VEIKLOS PLANAS

2019 M.

Eil.Nr.

Veikla

Data

 1.

Atnaujinti globotinių (rūpintinių) tarybos sudėtį ir sudaryti veiklos planą.

Sausio mėn.

 2.

Globotinių (rūpintinių) ir darbuotojų sveikinimas gimtadienių proga ( daromos atvirutės, kuriami plakatai ir t.t.).

Nuolat

 3.

Švaros ir tvarkos savaitė (asmeninės ir tarp šeimynų)

Du kartus per metus

 4.

Švaros ir tvarkos palaikymas vaiko globos padalinio teritorijoje.

Nuolat

 5.

Dalyvavimas akcijoje „DAROM 2019“.

Balandžio mėn.

 6.

Žaidimas ,,Protmūšis“

Balandžio mėn.

 7.

Šokių kūrimas šventėms.

Pagal poreikį

 8.

Pagalba organizuojant renginius vaiko globos padalinyje.

Nuolat

 9.

Išvyka dviračiais į Akmenę.

Gegužės mėn.

 10.

Sportinių varžybų  organizavimas.

Naktiniai pasivaikščiojimai.       

Nakvynė gamtoje su palapinėmis.

Išvyka į Platelius.

Vasaros stovyklos.

Orientaciniai žaidimai.

Žaidimas ,,Nindzės“.

Birželio, liepos, rugpjūčio mėn.

 11.

Derliaus nuėmimas iš savo daržo.

Rugsėjo mėn.

 12.

Susitikimas su jaunaisiais socialdemokratais.

Spalio mėn.

13.

Auklėtojų išdaigos vaikams.

Lapkričio mėn.

14.

Padėkos diena.

Gruodžio mėn.

 

PASTABA: metų eigoje, pagal poreikį, planas gali keistis.

Skip to content