Akmenės rajono paramos šeimai centras

KOMISIJOS IR DARBO GRUPĖS

 

  1. Korupcijos prevencijos priemonių vykdymas, atsakingas asmuo – tarnybos atestuotas asmuo Aurelija Lukė.
  2. Inventorizacijos komisija, pirmininkė – vyriausia socialinė darbuotoja Sigita Kupstienė.
  3. Materialinių vertybių apskaitos ir nurašymo komisija, pirmininkas – tarnybos atestuotas asmuo Aušra Jurkuvėnaitė.
  4. Kontrolinių važiavimų atlikimo komisija, pirmininkas – ūkvedys Antanas Kojelis.
  5. Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto viešiems aukcionams organizuoti ir vykdyti komisija, pirmininkas – ūkvedys Antanas Kojelis
  6. Įstaigos sugadinto turto nuolatos veikianti įvertinimo komisija, pirmininkas – ūkvedys Antanas Kojelis.
  7. Viešųjų pirkimų komisija, pirmininkė – sandėlininkė Vaida Burneikienė.
  8. Darbo taryba, pirmininkė – socialinė darbuotoja Jūratė Lakačiauskienė.
Skip to content