Akmenės rajono paramos šeimai centras

Informacija atnaujinta: sausio 22, 2024

KOMISIJOS IR DARBO GRUPĖS

 

  1. Korupcijos prevencijos priemonių vykdymas – Vyriausia socialinė darbuotoja Marina Čiapienė.
  2. Inventorizacijos komisija – pirmininkė direktorės pavaduotoja socialiniam darbui Vaiva Spudulienė.
  3. Materialinių vertybių apskaitos ir nurašymo komisija –pirmininkė socialinė darbuotoja Aušra Jurkuvėnaitė.
  4. Kontrolinių važiavimų atlikimo komisija – pirmininkas ūkvedys Antanas Kojelis.
  5. Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto viešiems aukcionams organizuoti ir vykdyti komisija – pirmininkas ūkvedys Antanas Kojelis.
  6. Įstaigos sugadinto turto nuolatos veikianti įvertinimo komisija – pirmininkas ūkvedys Antanas Kojelis.
  7. Viešųjų pirkimų komisija – pirmininkė sandėlininkė Vaida Burneikienė.
  8. Darbo taryba –  pirmininkė socialinė darbuotoja, dirbanti su šeima Dovilė Spaičienė.
  9. Duomenų apsaugos pareigūnas – nuo 2022-10-03  vadovaujantis teikimo sutartimi 2022-10-03 MB „Teisės labirintai“, atstovaujama direktoriaus Mindaugo Slavinsko.
Skip to content