Akmenės rajono paramos šeimai centras

KOMISIJOS IR DARBO GRUPĖS

 

  1. Vaiko gerovės komisija, pirmininkė – laikinai vykdanti direktoriaus pavaduotojo socialiniam darbui pareigas Vaiva Spudulienė.
  2. Korupcijos prevencijos priemonių vykdymas, atsakingas asmuo – tarnybos atestuotas asmuo Aurelija Lukė.
  3. Inventorizacijos komisija, pirmininkė – Tarnybos atestuotas asmuo Aurelija Lukė.
  4. Materialinių vertybių apskaitos ir nurašymo komisija, pirmininkas – tarnybos atestuotas asmuo Aurelija Lukė.
  5. Kontrolinių važiavimų atlikimo komisija, pirmininkas – ūkvedys Antanas Kojelis.
  6. Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto viešiems aukcionams organizuoti ir vykdyti komisija, pirmininkas – ūkvedys Antanas Kojelis
  7. Įstaigos sugadinto turto nuolatos veikianti įvertinimo komisija, pirmininkas – ūkvedys Antanas Kojelis.
  8. Viešųjų pirkimų komisija, pirmininkė – sandėlininkė Vaida Burneikienė.
  9. Vaiko globos padalinio ir Bendruomeninių vaikų globos namų metodinis būrelis, pirmininkė – socialinė darbuotoja Jovita Jonušienė.
  10. Darbo taryba, pirmininkė – socialinė darbuotoja Jūratė Lakačiauskienė.
Skip to content