Akmenės rajono paramos šeimai centras

Informacija atnaujinta: rugsėjo 19, 2023

Akmenės rajono paramos šeimai centre organizuojami mokymai

 

Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programa

 

GIMK programa skirta asmenims, ketinantiems globoti (rūpintis), įvaikinti vaiką, esamiems globėjams (rūpintojams) ir įtėviams, asmenims, teikiantiems vaiko priežiūros paslaugas ir dirbantiems Bendruomeniniuose vaikų globos namuose (toliau – BVGN).

Mokymų dalys

Mokymų temos

Dalyviai

Trukmė

Pagrindinė globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programa GIMK.

1.      Įvadas į pagrindinę globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą GIMK.

2.      Atvirumas ir bendradarbiavimas.

3.      Vaiko raidos sutrikimų kompensavimas.

4.      Vaikų elgesio problemos. Jų įveika.

5.      Išsekimas. Prevencija ir intervencija.

6.      Globojamų vaikų traumos ir krizės.

7.      Pasirengimas pokyčiams.

8.      Papildoma priemonė apie vaikus su negalia.*

 

Asmenys, ketinantys įvaikinti vaiką, globoti (rūpintis) vaiku, teikti socialines vaiko priežiūros paslaugas, dirbantys BVGN.

Septyni susitikimai, kurie organizuojami kartą į savaitę, 1 susitikimo trukmė 3 valandos.

 

*Rekomenduojama priemonė medžiagą įtraukti į kitas mokymo programos dalis, siekiant aptarti bendravimo su neįgaliais vaikais ir/ar vaikais su specialiaisiais ugdymosi poreikiais aspektus šeimoje.

Specializuota asmenų, siekiančių teikti socialinės priežiūros paslaugas, ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programa GIMK

1.      Darbas komandoje.

2.      Vaiko susitikimų su biologine šeima organizavimas.

3.      Vaiko psichologinio atsparumo ir tapatybės stiprinimas.

4.      Vaiko elgesio supratimas ir jo poreikių tenkinimas.

5.      Globojamų vaikų mokymosi sunkumai ir motyvacija. Bendruomeninių vaikų globos namų standartai.

6.      Pastovumo užtikrinimas planuojant globą. Vaiko grąžinimas į jo šeimą ar perkėlimas į įtėvių ar globėjų šeimą.

 

Asmenys, baigę Pagrindinius mokymus ir ketinantys teikti socialines vaiko priežiūros paslaugas, dirbantys BVGN.

Šeši susitikimai, kurie organizuojami kartą į savaitę, 1 susitikimo trukmė 3 valandos.

Artimųjų giminaičių rengimo vaiko globai programa

1.      Įvadas į artimųjų giminaičių rengimo vaiko globai programą.

2.      Vaiko raidos poreikiai.

3.      Prieraišumas.

4.      Netektys.

5.      Ryšių su biologine šeima palaikymas.

6.      Auklėjimas.

 

Asmenys, artimieji vaiko giminaičiai pagal Lietuvos Respublikos Civilinį kodeksą, ketinantys laikinai ar nuolatinai globoti (rūpintis) vaiku.

Šeši susitikimai, kurie organizuojami kartą į savaitę 1 susitikimo trukmė 3 valandos.

Tęstinė globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programa GIMK.

1.      Savivertės suvokimas ir vertinimas.

2.      Savivertės formavimas ir elgesio reikšmės suvokimas.

3.      Pozityvaus elgesio skatinimas.

4.      Atsakomybės už save skatinimas.

5.      Reagavimas į sunkumus.

6.      Lytinio ugdymo klausimai.

7.      Pagalba vaikams, galimai patyrusiems seksualinę prievartą.

8.      Vaiko ir jo šeimos ryšių palaikymas.

9.      Globos ir įvaikinimo poveikis šeimai.

 

Įtėviai, globėjai, budintys globotojai, BVGN darbuotojai.

Tęstinių mokymų grupės organizuojamos atsižvelgiant į dalyvių pageidavimus ir poreikius.

1 susitikimo trukmė 3 valandos.

Dėl mokymų kreiptis į Valstybės vaiko teisių apsaugos institucijos (VVTAI) atestuotus asmenis:

Eriką Rakickaitę , mob.tel. 860798892, el.p.: erika.rakickaite@akmenesvaikia.lt ar Vaivą Spudulienę, mob.tel. 861433942, el.p.: vaiva.spuduliene@akmenesvaikai.lt

Skip to content