Akmenės rajono paramos šeimai centras

Dalijamės gerąja patirtimi

Rugsėjo 7 d. Akmenės rajono paramos šeimai centro laikinai einanti pareigas direktoriaus pavaduotojo socialiniam darbui Vaiva Spudulienė, bendruomeninių vaikų globos namų socialinė darbuotoja Jūratė Lakačiauskienė ir vadybos konsultantė Lina Stonienė vyko į Kelmės rajono Vaiko ir šeimos gerovės centrą, kur vyko pasidalijimas gerąja patirtimi.

Šiltai ir svetingai mus sutiko centro direktorė Daiva Ignotaitė bei direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Vilma Tifelienė. Susitikimo metu dalijomės vieni su kitais savo darbo patirtimi, pasiekimais, idėjomis, iššūkiais, su kuriais susiduriame kasdieniame darbe. Lankėmės bendruomeniniuose vaikų globos namuose „Šypsena“, kur aptarėme naujoves vaiko globos srityje.

Džiugu, kad turėjome progą susitikti ir pabendrauti su kolegomis. Su nekantrumu lauksime jų atvykstant pas mus.

Socialinė darbuotoja Jūratė Lakačiauskienė

Skip to content