Akmenės rajono paramos šeimai centras

Džiaugėmės buvimu drauge

Kaip greitai bėga laikas. Pasirodo, kad jau devintas mėnuo įpusėjo nuo to laiko, kai mes apsigyvenome Bendruomeniniuose vaikų globos namuose. Per tą laiką daug kur pabuvojome, daug įvairiausių veiklų vykdėme. O štai svečių savo namuose tikrai nedaug tesulaukėme. Tad gruodžio 12 dieną pasisvečiuoti pasikvietėme visus Paramos šeimai centro Vaiko globos padalinio gyventojus ir darbuotojus. Ruošėmės, kepėme pyragus, puošėme namus ir su nekantrumu laukėme susitikimo su savo draugais. Tą dieną mūsų namai buvo kupini juoko, džiaugsmo, pirmą krikštą gavo visi, apsilankę pas mus. Parodėme savo namus, papasakojome,  kaip gyvename, kuo užsiimame. Visi drauge pietavome, žaidėme, darėme popierinių rankų eglutę su nuoširdžiausiais palinkėjimais ir, aišku, vaišinomės svečių atsineštais bei pačių keptais skanėstais. Visi buvome kaip viena šeima.

Bendruomeninių vaikų globos namų vaikai ir darbuotojai

Peržiūrėti visas