Akmenės rajono paramos šeimai centras

EUROPOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS SISTEMOS DIEGIMAS SIEKIANT ĮGYTI EQUASS ASSURANCE SERTIFIKATĄ

Akmenės rajono paramos šeimai centras dalyvauja VšĮ Valakupių reabilitacijos centro vykdomame projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“. VšĮ Valakupių reabilitacijos centro Socialinių paslaugų įstaigų atrankos dalyvauti projekte komisijos sprendimu Akmenės rajono paramos šeimai centro paraiška pripažinta finansuotina ir įstaiga 2019-11-29 pasirašė sutartį.

Sutarties objektas – Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos diegimas Akmenės rajono paramos šeimai centro Globos centre, siekiant įgyti EQUASS Assurance sertifikatą. Įgytas dokumentas įgalins užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę bei nuolatinį tobulinimą, atsižvelgiant į individualius kiekvieno paslaugų gavėjo poreikius. Sertifikatas suteiks atitiktį Socialinių paslaugų kokybės keliamiems reikalavimams Europos lygmeniu.

Daugiau informacijos apie kokybės sistemos diegimą: http://www.reabilitacija.lt/kokybes-sistemos-diegimas/

http://www.equass.lt/ivyko-iv-ojo-kvietimo-koordinatoriu-mokymai/#more-1029

http://www.equass.lt/equass-iv-ojo-kvietimo-socialines-paslaugas-teikianciu-istaigu-vadovai-dalyvavo-mokymuose-lyderystes-tema/#more-1050