Akmenės rajono paramos šeimai centras

Gedulo ir vilties diena

„Neužmiršiu niekad tos baisios dienos,

Kada iš Tėvynės išvežė brangios,

Ašarotos akys taip brangių žmonių,

Liūdnai palydėjo iš gimtų namų…“

 

Birželio 14 d. dalyvavome Gedulo ir vilties dienai skirtoje popietėje  „Vilties angelas“. Popietės metu mokytoja R. Ringienė skaitė eiles apie tremtį, Ventos kultūros namų ansamblis „Volungė“  pristatė programą „Žmogaus būtis tremtyje“, atsiminimais pasidalino buvęs tremtinys  Romanas Niedvaras.

Peržiūrėti visas

Skip to content