Akmenės rajono paramos šeimai centras

Graži tradicija

Ventos  seniūnijoje tapo gražia tradicija kiekvienais metais aplankyti vienišų, anapilin išėjusių seniūnijos gyventojų kapus.  Ši tradicija puoselėjama bendradarbiaujant su Ventos gimnazijos moksleiviais ir Akmenės rajono paramos šeimai centro socialinėmis darbuotojomis, dirbančiomis su šeimomis. Lėšos žvakėms skirtos iš Akmenės rajono savivaldybės kaimo bendruomenių ir visuomeninių organizacijų rėmimo programos projekto  ,,Būkim aktyvūs“.

Lietingas spalio 29 dienos popietės  oras neišgąsdino Ventos seniūnijos socialinio darbo organizatorės Liudvinos Byčienės, Ventos gimnazijos mokinių tarybos merginų su vadove, anglų kalbos mokytoja Sandra Vežuk bei Paramos šeimai centro darbuotojų ir jų kuruojamų šeimų vaikų, kurie organizuotai nuvyko į Purvių kapines.  Ant  kiekvieno nelankomo kapo uždegė po žvakę. Nebuvo pamiršta sustoti ir uždegti žvakių, susikaupti maldai už visus mirusius, palaidotus Purvių kapinėse, prie pirmo mūsų parapijos klebono Domininko  Giedros kapo.

 

Akmenės rajono paramos šeimai centro

Pagalbos šeimai padalinio socialinės darbuotojos,

 dirbančios su šeimomis, Asta Kiudulienė ir Virginija Varanavičienė