Akmenės rajono paramos šeimai centras

Jie kovojo už mūsų laisvę

Akmenės rajono paramos šeimai centro Vaiko globos  padalinio ,,Sportomanų“ šeimynos rūpintiniai kartu su darbuotojais sausio  13 – ąją pradėjo susikaupę. Iš pat ryto prisijungėme prie visuotinės pilietinės akcijos ,,Atmintis gyva, nes liudija“, languose uždegėme trispalves atminimo žvakutes. Vakare Akmenės mieste dalyvavome renginyje, skirtame Laisvės gynėjų dienai ,,Būkime kartu“ paminėti.  Iš pradžių Šv. Onos bažnyčioje išklausėme Šv. Mišias už Lietuvos Laisvės gynėjus, po to uždegėme atminimo žvakutes prie Nepriklausomybės paminklo. Paskui visi susirinkome prie Atminimo laužo Akmenės aikštėje.

Tai padėka tiems, kurie kovojo už mūsų Laisvę.

Socialinis darbuotojas Virginijus Pocius,

padėjėja Roma Kasparavičienė