Akmenės rajono paramos šeimai centras

MOKYMAI PAGAL SPECIALIZUOTĄ MOKYMO IR KONSULTAVIMO PROGRAMĄ

Nuo 2020-04-20 iki 2020-05-25 buvo organizuojami ir nuotoliniu būdu vyko Specializuoti GIMK mokymai. Asmenys, dalyvavę mokymuose, išklausė 6 mokymų temas, atliko jiems užduotus namų darbus. Džiaugiamės, kad nors ir visiems neįprastu būdu, tačiau asmenys, dalyvavę mokymuose, buvo motyvuoti, aktyviai įsitraukė į diskusiją, dalinosi savo asmenine patirtimi, atliko jiems skirtas užduotis. Mokymu metu buvo kalbama apie darbą komandoje, vaiko susitikimų su biologiniais tėvais organizavimą, vaiko psichologinio atsparumo ir tapatybės stiprinimą, globojamų vaikų mokymosi sunkumus ir motyvaciją, pastovumo užtikrinimą planuojant globą, vaiko grąžinimą į jo šeimą, perkėlimą į įtėvių ar globėjų šeimą.

Tarnybos atestuoti asmenys