Akmenės rajono paramos šeimai centras

Padėkos vakaras globėjams

Gruodžio 6 dieną Akmenės rajono globėjai (rūpintojai) buvo pakviesti į kasmetinį padėkos vakarą, skirtą žmonėms, pasidalijusiems savo namų šiluma. Akmenės rajono paramos šeimai centro direktorė Violeta Mikštienė pasidžiaugė ir padėkojo mūsų rajono globėjams (rūpintojams) už jų geranorišką bendradarbiavimą ir pasitikėjimą Globos centru, už atsakingą darbą. Globėjus (rūpintojus) pasveikino ir susirinkę svečiai: Akmenės rajono savivaldybės mero pavaduotojas Tomas Martinaitis, Akmenės seniūnė Laura Ulmienė, Vaiko teisių skyriaus patarėja Rūta Ambražūnė, Akmenės gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Rita Baukaitė ir socialinė pedagogė Eglė Radionova, Lietuvos Respublikos Seimo nario Valiaus Ąžuolo padėjėja Alfreda Jacikevičienė. Padėkos vakaro vedėja, globos koordinatorė Erika Rakickaitė kvietė šauniuosius Ventos muzikos mokyklos mokinius pradžiuginti klausytojus savo atliekamais muzikiniais kūriniais. Globos centro specialistai globėjus (rūpintojus) sveikino prisiminimo dovanėlėmis – žibintais, linkėjo jiems gerų ateinančių metų ir šviesti kaip tie žibintai savo globojamiems (rūpinamiems) vaikams gėrio šviesa.

Mieli Globėjai, Akmenės rajono paramos šeimai centro Globos centro padalinys linki Jums gražių šv. Kalėdų ir ateinančių Naujųjų metų. Ačiū, kad esate su mumis kartu.

Akmenės rajono paramos šeimai centro globos centro specialistai