Akmenės rajono paramos šeimai centras

„Padėkos vakaras globėjams“