Akmenės rajono paramos šeimai centras

PAMINĖJOME LAISVĖS GYNĖJŲ DIENOS 30- METĮ

Akmenės rajono Paramos šeimai centro Vaiko globos padalinio globotiniai (rūpintiniai) Sausio 13 dieną prisiminė tuos, kurie prieš 30 metų gynė mūsų visų laisvę. Vaikai dėkingi jiems už tai, kad gimė laisvoje Lietuvoje. 8 valandą ryto prisidėjome prie akcijos ,,Atmintis gyva, nes liudija“- kiekviename lange sužibo uždegta žvakutė. Po pietų kalbėjomės apie tų laikų didvyrius, žiūrėjome televizijos laidas, skirtas šiai dienai. Vis dėlto gera būti laisvam.

Socialinis darbuotojas Virginijus Pocius,

padėjėja Roma Kasparavičienė