Akmenės rajono paramos šeimai centras

„Prekybos žmonėmis pavojai – kaip atpažinti, ieškoti pagalbos, padėti nukentėjusiems“

2019 m. kovo 20 d. Kruopių seniūnijoje buvo suorganizuotas susitikimas su Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Akmenės rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūne Ramune Vėlavičiene ir Šiaulių skyriaus Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimo centro specialistėmis Monika Murnikaite ir Donata Šimkute-Špėgene.

Susitikime gausiai dalyvavo ir Kruopių seniūnijos šeimų moterys, kurioms teikiamos Akmenės rajono paramos šeimai centro paslaugos. Susitikimo metu buvo bendraujama apie smurtą artimoje aplinkoje ir prekybą žmonėmis. Dalyviams buvo priminta, kokios yra smurto rūšys, kodėl svarbu jas žinoti ir kaip išmokti atpažinti. Kaip pasakojo pareigūnė, lengviausiai atpažįstama smurto forma yra fizinis smurtas. Susitikimo metu buvo išsakyta nuomonė, kad labai sunku yra nustatyti psichologinį smurtą. Moterys buvo raginamos, jei patiria bet kokios rūšies ar formos smurtą, arba pažįsta ką nors, kas tai patiria, nebijoti ir pranešti bendruoju pagalbos centro telefonu 112. Šiaulių skyriaus Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimo centro atstovės pasakojo apie žmonių verbavimą, apgaules, sukčiavimo formas, piktnaudžiavimą padėtimi ar pažeidžiamumą, mokant ir priimant pinigus ar kitą naudą tam, kad būtų gautas kito žmogaus, kontroliuojančio asmens sutikimas, siekiant išnaudojimo.

Kad visos šeimos, kurioms teikiamos socialinės priežiūros paslaugos, galėtų dalyvauti šiame susitikime, Akmenės rajono parmos šeimai centro Pagalbos šeimai padalinio socialinė darbuotoja Asta Skiriuvienė, pasirūpino šeimų atvykimu į susitikimo vietą, grįžimu namo.

 

Akmenės rajono paramos šeimai centro

Pagalbos šeimai padalinio

Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis,

Asta Skiriuvienė

Peržiūrėti visas