Akmenės rajono paramos šeimai centras

Prevencinė paskaita „Vaiko skatinimo sistema šeimoje – pagalba tėveliams“

Rugsėjo 15 d., Akmenės rajono paramos šeimai centro Naujosios Akmenės pagalbos šeimai padalinyje organizuota prevencinė paskaita „Vaiko tinkamo elgesio ugdymas šeimoje“, skirta 5–15 metų amžiaus vaikus auginantiems tėvams. Paskaitos tikslas – motyvuoti tėvus taikyti pozityvius vaikų auklėjimo metodus.

Neretai tėvai susiduria su vaikų nepaklusnumu, prieštaravimu, pykčio priepuoliais, mušimusi, kandžiojimu, griuvimu ant grindų, nuolatiniu savo elgesio ribų tikrinimu ir panašiai. Ilgainiui toks vaiko elgesys perauga į nuolatinį nepaklusnumą, taisyklių nepaisymą bei kelia tėvams didžiulį galvos skausmą. Dalis tokių vaikų išties turi rimtų problemų (pvz. hiperaktyvumas, dėmesio sutrimai), tačiau dalis jų – tik elgesio sunkumų, kurie gali būti koreguojami.

Lektorė Jolanta Petraitė tėveliams, norintiems geriau sutarti su savo vaikais ir svajojantiems apie sklandesnius santykius šeimoje, papasakojo, kodėl norint pasiekti vaiko elgesio pokyčių, svarbu laikytis tam tikrų principų. Nagrinėjo vaikų elgesio problemas, su kuriomis susiduria tėvai, kodėl vaikams reikalingos ribos, režimas, taisyklės, analizavo vaiko emocinius poreikius, pateikė motyvacines lenteles, kurios galėtų tėvams pagelbėti kaip vienas iš skatinimo ir drausminimo būdų. Paskaitos metu dalyviai aktyviai įsitraukė į diskusiją ir išsakė norą dalyvauti ir kitose panašiose renginiuose.

Prastas vaiko poelgis nepadaro vaiko prastesnio. Jis visada vertas besąlyginės tėvų meilės ir stipraus apkabinimo, todėl tikimės, kad ši pakaita padės tėvams geriau suvokti elgesio motyvavimo sistemos taikymo prasmę ir galimybes.

Akmenės rajono paramos šeimai centro

Pagalbos šeimai padalinio

socialinės darbuotojos, dirbančios su šeimomis