Akmenės rajono paramos šeimai centras

Prisimenant kovojusius už laisvę

 Sausio 13- ąją Akmenės rajono Paramos šeimai centro ,,Sportomanų“ šeimynos globotiniai(rūpintiniai) atsigręžė į 1991 metų įvykius. Visi susėdo prie stalo, kalbėjosi, žiūrėdami į nuotraukas, prisiminė kovotojus už laisvę, uždegė atminimo žvakutes, kirpo neužmirštuoles, segė prie krūtinių.

,,Esame užaugę laisvoje Lietuvoje, todėl kiekvienais metais norisi padėkoti tiems žmonėms, kurie dėl mūsų kovojo, kad mes gimėme laisvi, taip išaugome, galime įgyvendinti slapčiausias savo svajones ir norus. Ačiū“.

 

Socialinio darbuotojo padėjėja

Laima Stankuvienė

Peržiūrėti visas