Akmenės rajono paramos šeimai centras

Projektas „Augink PRESĄ, o ne STRESĄ“

Akmenės rajono paramos šeimai centras vykdė tęstinį projektą, finansuojamą Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2022 metų lėšomis. Projekto tikslinė grupė – Akmenės rajono globėjų (rūpintojų) šeimose augantys 8–17 metų globojami (rūpinami) vaikai. Šiuo metu Akmenės rajone yra 51 vaikas, augantis globėjų (rūpintojų) šeimose. Iš jų 15 vaikų buvo įtraukti į projekto veiklas.

Įgyvendinat projektą Akmenės rajono paramos šeimai centro Globos centro specialistai organizavo žygį Mūšos Tyrelio pažintiniame take, į kurį kvietė ne tik globėjų bendruomenę, bet ir visus, norinčius pabūti gryname ore ir išbandyti savo ištvermę.

Projektinė veikla taip pat buvo vykdoma stovyklos principu. Vaikai 5 dienas praleido „Draugų stovykloje“, kur buvo skatinami būti fiziškai aktyvūs, įsitraukė į įvairias sportines veiklas, bendravo tarpusavyje, gerino komandinio bendradarbiavimo įgūdžius bei didesnę savo dienos dalį praleido gryname ore.

Akmenės rajone gyvenantys globėjai (rūpintojai), vaikams išvykus į stovyklą, gavo „atokvėpį“ (trumpą poilsį), kurio metu galėjo skirti laiko sau, atstatyti savo vidinius resursus, dėl ko mažėjo pervargimo, perdegimo sindromo galimybė (emocinių, protinių ir fizinių jėgų išsekimas, kylantis dėl ilgalaikės priežiūros).

Globos centro komanda džiaugiasi ne tik sėkmingai įgyvendinusi projekte išsikeltus tikslus ir uždavinius, bet ir nuoširdžiomis vaikų šypsenomis ir padėkomis už galimybę turėti aktyvų poilsį ir laisvalaikį toliau nuo namų.

Akmenės rajono paramos šeimai cento Globos centro

socialinių paslaugų įstaigos psichologė Vilma Suodienė

Peržiūrėti visas

Skip to content