Akmenės rajono paramos šeimai centras

Šeimos dienos šventė

2019 d. gegužės 15 d. yra tarptautinė šeimos diena, kuri pradėta minėti nuo 1994 metų Jungtinių Tautų organizacijos. Gegužės 17 d. Papilės K. Narščiaus bibliotekoje Akmenės rajono paramos šeimai centro socialinės darbuotojos, dirbančios su šeima, Dovilė Spaičienė ir Kristina Sabaitienė su bibliotekininkėmis Irena Rimkiene ir Rima Karaliene organizavo renginį šeimos dienai paminėti. Buvo diskutuojama apie šeimos svarbą, jos vertybes, meilę artimam žmogui. Šeima vaikui yra pats svarbiausias dalykas pasaulyje, kur išmokstama mylėti, paguosti, užjausti.  Vaikai deklamavo eiles skirtas mamai, tėčiui, močiutei ir seneliui. Šeimos pasiskirsčiusios komandomis atliko keletą užduotėlių. Atlikę pirmą užduotį dalyviai įsitikino, kad šeimų narių pavadinimai įvairiose kalbose skamba labai panašiai, pvz: brolis, bralis, brat, bruder, brother. Vaikai suvaidino spektakliuką “ Aldutės rytas”, vėliau komandos turėjo sugalvoti tęsinį. Visi šventės dalyviai pritarė nuomonei, kad spektaklio išlepintai mergaitei sunkiai seksis mokykloje, kad jai trūksta savarankiškumo, kad tėveliai turi padėti vaikui tapti savarankiškam. Antroje užduotyje reikėjo atspėti kas paslėpta vokuose su raidėmis š-e-i-m-a. Vaikai greitai susidorojo su užduotimi, jiems atiteko vokuose paslėpti prizai. Šventės dalyviai sulaukė staigmenos – mago Dainiaus Serapino pasirodymo. Šventės pabaigoje tėveliai kartu su vaikais gamino nusiraminimo kamuoliukus, pasivaišino arbata su vaikų mėgstamais skanėstais.

 

Akmenės rajono paramos šeimai centro

Pagalbos šeimai padalinio

Socialinės darbuotojos, dirbančios su šeima,

Kristina Sabaitienė ir Dovilė Spaičienė

Peržiūrėti visas