Akmenės rajono paramos šeimai centras

Susitikimas su VšĮ Eterna Vita darbuotojomis

Balandžio 24 d. Akmenės rajono paramos šeimai centre įvyko susitikimas su VšĮ Eterna Vita centro darbuotojomis Jolanta Bačėne ir Loreta Bratčenka. Specialistės suteikė informacijos apie savo įstaigą, jos veiklą, apie galimybę gauti pagalbą asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyvių medžiagų. VšĮ Eterna Vitos bendruomenė teikia visapusišką pagalbą ir paramą priklausomiems asmenims, motyvuoja bei padeda keisti gyvenimą, įpročius, atgauti tikėjimą savimi, galimybę kontroliuoti savo gyvenimą bei formuoti blaivaus gyvenimo įgūdžius.

Akmenės rajono paramos šeimai centro socialinės darbuotojos

Skip to content