Akmenės rajono paramos šeimai centras

Švietėjiška paskaita „Pinigų reikšmė mūsų gyvenime“

Nereta šeima, norėdama ką nors įsigyti, planuodama atostogas ir besirūpindama ateitimi, yra priversta taupyti. Ar gali šioje situacijoje pagelbėti šeimos biudžeto fiksavimas ir nuolatinė kontrolė?

2019 m. spalio 11 d. Papilės miestelio K. Narščiaus bibliotekoje organizavome švietėjišką paskaitą „Pinigų reikšmė mūsų gyvenime“. Paskaitą vedė lektorius, Kredito unijos valdybos pirmininkas, finansų konsultantas Ramūnas Stonkus. Paskaitos pasiklausyti ir diskusijoje dalyvauti atvyko ir kolegos socialiniai darbuotojai su kuruojamų šeimų nariais iš Ventos ir Akmenės seniūnijų.

Paskaitos metu kilo įdomus retorinis klausimas: kodėl valstybė įpareigoja įmones teikti finansines ataskaitas, tačiau vaikų net mokykloje nemoko apie finansinio raštingumo pagrindus?  

Lektorius R. Stonkus akcentavo, kad planuojant šeimos biudžetą tikslinga: išsikelti svarbiausius tikslus, susidaryti šeimos biudžetą, skaičiuoti išlaidas.

Dalyviams teko pamąstyti, kokie yra taupymo variantai, kiek išleidžiame pinigų šiandien, kodėl reikia taupyti senatvei, kas tai yra finansinis raštingumas, kas tai yra kriptovaliutos, ir kt.

Baigiantis paskaitai jos dalyviai susimąstė, kad reikia kantrybės norint vesti namų buhalteriją ir ypač tai daryti ilgesnį laiką, tuomet bus pasiekta neįtikėtinų rezultatų bei susiformuos įgūdis daryti teisingas išvadas ir žinoti, kur dingsta pinigai.

Paskaita iškėlė ir daugiau diskutuotinų temų: dėl antstolių, finansinės paramos jaunoms šeimoms įsigyjant pirmą būstą.

 

Nuoširdžiai dėkojame R. Stonkui, atradusiam laiko įdomiai švietėjiškai paskaitai.

 

Akmenės rajono paramos šeimai centro Pagalbos šeimai padalinio socialinės darbuotojos

Dovilė Spaičienė, Kristina Sabaitienė