Akmenės rajono paramos šeimai centras

Švietėjiška paskaita „Prekyba žmonėmis – ką žinote apie tai?“

Liepos 25 d. Akmenės rajono paramos šeimai centro socialinė darbuotoja Viktorija Koveraitė, dirbanti su šeimomis, bendradarbiaudama su Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos socialinio darbo organizatore Airida Čerpiene ir Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro socialine darbuotoja Donata Šimkute-Špėgiene surengė paskaitą „Prekyba žmonėmis – ką žinote apie tai?“. Paskaita vyko Sablauskių kaime, bendruomenės namuose.

Lektorė klausytojams pasakojo apie prekybos žmonėmis grėsmes: tapti prostitucijos ar kitokio seksualinio išnaudojimo, prekybos organais aukomis, patekti į vergiją, pornografijos tinklą, būti išnaudotiems nusikaltimų vykdymui. Pagrindiniai būdai, kuriais vaikai ir suaugusieji įtraukiami į prekybą žmonėmis – prievarta, apgaulė, pažadai, manipuliacijos. Kartais pasiūlymą, gautą iš artimo draugo ar giminaičio, reikia nuodugniai apsvarstyti. Patikėti prekeivių žmonėmis pažadais skatina sunki materialinė padėtis ar noras greitai užsidirbti pinigų. Buvo aptarti realių situacijų pavyzdžiai, visuomenės sukurti mitai, kreipimosi pagalbos būdai.

Paskaitos pabaigoje klausytojai buvo raginami būti ypač atsargūs bendraujant su internetiniais draugais ir aklai netikėti tuo, kas sakoma, prižiūrint vaikus domėtis jų laisvalaikiu.

Akmenės rajono paramos šeimai centro

Pagalbos šeimai padalinio

socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis,

Viktorija Koveraitė