Akmenės rajono paramos šeimai centras

Tarpinstitucinis susirinkimas

2018 m. gruodžio 28 d. Papilės seniūnijos salėje vyko tarpinstitucinis susirinkimas, kuriame dalyvavo Akmenės rajono paramos šeimai centro Pagalbos šeimai padalinio socialinės darbuotojos, dirbančios su šeimomis, Dovilė Spaičienė ir Kristina Sabaitienė, Papilės S. Daukanto gimnazijos socialinė pedagogė Kristina Pigulevičienė, Papilės S. Daukanto gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Kregždutė“ vedėja Roma Lupeikienė, Papilės seniūnijos socialinio darbo organizatorė Jolanta Irnienė, Papilės seniūnas Atanas Vaičius, VšĮ Papilės ambulatorijos bendruomenės slaugytoja Dalia Veisienė, Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistė Dalia Raugienė, Papilės miestelio K. Narščio bibliotekos specialistė Irena Rimkienė, Papilės seniūnijos neįgaliųjų klubo „Parama“ pirmininkė Irena Lingienė, Akmenės rajono neįgaliųjų draugijos Papilės padalinio vadovė Elena Vaičiuvienė.

Susirinkimo metu buvo aptartos 2018 m. institucijų, įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų vykdytos veiklos teikiant pagalbą šeimoms, auginančioms vaikus. Jo metu pasidžiaugta ir padėkota už bendradarbiavimą jų vadovams ir specialistams, įvardinti veiksniai lemiantys sėkmingą bendradarbiavimą.

Susirinkime dalyvavę specialistai  ateinantiems 2019 m. išsikėlė bendrus darbo su šeimomis tikslus ir prioritetus, kuriais bus siekiama stiprinti šeimų atsakomybę, gebėjimus ir galimybę savarankiškai spręsti kylančias problemas ar sunkumus.