Akmenės rajono paramos šeimai centras

Tarpinstitucinis susirinkimas Ventoje

Š. m. birželio 4 d. Akmenės rajono paramos šeimai centro Ventos pagalbos šeimai padalinio darbuotojos inicijavo tarpinstitucinį susirinkimą, kuris vyko Ventos gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje „Berželis“. Susirinkimo tikslas – pasibaigus mokslo metams aptarti pagrindines problemas su kuriomis susiduria institucijos dirbdamos su šeimomis, vaikais turinčiais elgesio problemų, stokojančiais tėvų priežiūros.

Susirinkime dalyvavo Ventos gimnazijos socialinė pedagogė, jaunimo NVO „Nestabdyk“ vadovė, Jūratė Mikelskienė, Pedagoginės  psichologinės tarnybos, Ventos gimnazijos ir projekto „Aukštos kokybės kompleksinės paslaugos – tai kelias į pozityvią šeimos raidą ir saugumą“ psichologė Daiva Skirienė, Švč. Mergelės Marijos Nekalto prasidėjimo parapijos vaikų dienos centro direktorė, projekto „Aukštos kokybės kompleksinės paslaugos – tai kelias į pozityvią šeimos raidą ir saugumą“ koordinatorė Daiva Urbonė, Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Akmenės rajono policijos komisariato veiklos skyriaus vyresnioji tyrėja Aušrinė Šarauskienė, Ventos gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Berželis“ metodininkė Ingrida Žadeikienė, Ventos seniūnijos socialinio darbo organizatorė Liudvina Byčienė, Akmenės rajono paramos šeimai centro atvejo vadybininkė Rasa Noreikienė bei socialinės darbuotojos dirbančios su šeimomis, Asta Kiudulienė ir Virginija Varanavičienė.

Susirinkimo metu aptarta tarpinstitucinio, sistemingo bendradarbiavimo svarba norint pasiekti geresnių rezultatų dirbant su šeimomis auginančiomis vaikus. Analizuotas paslaugų tinklo prieinamumas šeimai bei pagalba dalyvaujant projekte „Aukštos kokybės kompleksinės paslaugos – tai kelias į pozityvią šeimos raidą ir saugumą“. Supažindinta su atvejo vadybos procesu dirbant su šeima, šeimos poreikių pagalbai vertinimu. Išsiaiškintos teisėsaugos institucijų intervencijų į šeimą galimybės sprendžiant psichotropinių medžiagų vartojimo problemas. Artėjant vasaros sezonui pasidalinta informacija apie vasaros užimtumo ir laisvalaikio projektus, stovyklas siekiant prasmingo ir saugaus vaikų užimtumo vasaros metu.

 

Akmenės rajono paramos šeimai centro

Pagalbos šeimai padalinio

socialinė darbuotoja dirbanti su šeimomis

 Virginija Varanavičienė