Akmenės rajono paramos šeimai centras

„Tarpinstitucinis susitikimas – raktas, bendradarbiavimo ir komandinio darbo kokybės gerinimui“.

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo tikrai trūksta – ir ne tik Akmenės rajone, bet ir visuose rajonuose. Dabartinė vaiko teisių apsaugos sistema, darbas su šeimomis propaguoja glaudų tarpinstitucinį bendradarbiavimą, kuriuo paremti priimami sprendimai ir vykdomos procedūros. Deja, praktikoje susiduriame su šio bendradarbiavimo stoka. Kyla sunkumų dėl teisinio reglamentavimo, jo suderinamumo su tam tikrais žmogiškais veiksmais. Mes, visų institucijų atstovai,  kalbamės ir susitinkame aptarti problemų, bendrai spręsti tuos sunkumus ir suteikti kiekvienai šeimai kompleksinę pagalbą.

Patarlė „vienas lauke ne karys“ – vaiko teisių apsaugos ir socialinės paramos srityse labai tinkama. Tarpinstitucinio susitikimo metu buvo aptartos tolesnio bendradarbiavimo gairės, pateikta detalesnė informacija apie atvejo vadybą, diskutuota apie projekto ,,Aukštos kokybės kompleksinės paslaugos –  tai kelias į pozityvią šeimos raidą ir saugumą“  nauda. Aptartas pagalbos šeimai ir vaikui planavimas, socialinio darbo ir kitų institucijų, įstaigų ir organizacijų darbo su šeimomis specifika. Įvardyti sunkumai ir teigiami veiksniai, lemiantys sėkmingą bendradarbiavimą. Vyko apskrito stalo diskusija, kurioje buvo kalbama apie  šeimų problemas, jų sprendimo būdus bei specialistų galimybes jas spręsti.

Galima pasidžiaugti, kad po susitikimo, kuris įvyko š. m. lapkričio 6 d., Akmenės rajono ugdymo įstaigos, ypač mokyklų atstovai, pasidžiaugė glaudžiu ir aktyviu bendradarbiavimu su Akmenės r. paramos šeimai centro socialiniais darbuotojais, dirbančiais su šeimomis. Dalyvavę specialistai išsakė nuomonę, kad dirbant komandoje vaikų problemos bei šeimų situacijos yra sprendžiamos daug greičiau ir efektyviau. Tokiu principu planuojama dirbti ir ateityje bei tikimasi tolesnio institucijų bendradarbiavimo. Susirinkime dalyvavo Akmenės gimnazijos socialinė pedagogė E. Radionova, Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo mokyklos socialinė pedagogė R. Laurinavičienė, Akmenės seniūnė L. Ulmienė, Akmenės seniūnijos soc. darbo organizatorė V. Stonienė, Akmenės rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnė A. Šarauskienė, Akmenės bendruomenės seniūnaitė Ch. Novogreckienė, Akmenės r. paramos šeimai centro atvejo vadybininkė V. Šetkauskienė ir socialiniai darbuotojai, dirbantys su šeimomis, L. Lileikis ir R. Liaučiūtė.

 

  Akmenės rajono paramos šeimai centro

Pagalbos šeimai padalinio socialiniai darbuotojai,

Dirbantys su šeimomis, Linas Lileikis ir Rūta Liaučiūtė