Akmenės rajono paramos šeimai centras

Informacija atnaujinta: gruodžio 2, 2023

Akmenės rajono paramos šeimai centro teikiamos paslaugos

Padalinys

Adresas

Teikiamos paslaugos

Bendruomeniniai vaikų globos namai

Stadiono g.
11 – 19, Akmenė

Ramučių g. 9-18, Naujoji Akmenė

Specialiosios socialinės paslaugos:

•         ilgalaikė socialinė globa;

•         trumpalaikė socialinė globa.

 

Teikiamas paslaugas sudaro:

√ informavimas;

√ konsultavimas;

√ tarpininkavimas   ir atstovavimas;

√ apgyvendinimas;

√ kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas;

√ darbinių įgūdžių ugdymas;

√ sociokultūrinės paslaugos;

√ pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt. pobūdžio     pagalba;

√ asmeninės higienos paslaugų organizavimas;

√ maitinimo organizavimas;

√ sveikatos priežiūros paslaugos;

√ socialinis darbas, bendravimas;

√ psichosocialinė pagalba.

 

Paslaugos teikiamos visą parą (24 val.).

Krizių centras

Dvaro g. 15,
Agluonų kaimas

Specialiosios socialinės paslaugos:

◊   socialinė priežiūra:

•         intensyvi krizių įveikimo pagalba;

•         psichosocialinė pagalba.

Teikiamas paslaugas sudaro:

√ informavimas;

√ konsultavimas;

√ tarpininkavimas ir atstovavimas;

√ maitinimo organizavimas;

√ kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas;

√ sociokultūrinės paslaugos;

√ socialinių įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas;

√ kitos bendrosios socialinės paslaugos.

 

Paslaugos teikiamos visą parą (24 val.).

Globos centras

Dvaro g. 15,
Agluonų kaimas

Bendrosios socialinės paslaugos:

•         informavimas;

•         konsultavimas;

•         tarpininkavimas ir atstovavimas;

•         transporto organizavimas;

•         sociokultūrinės paslaugos;

•         kitos bendrosios socialinės paslaugos.

 

Specialiosios socialinės paslaugos:

◊  socialinė priežiūra:

•        psichosocialinė pagalba;

•        pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti.

Vaikų dienos centras

Dvaro g. 15,
Agluonų kaimas

Specialiosios socialinės paslaugos:

◊   socialinė priežiūra:

•        vaikų dienos socialinė priežiūra.

 

Teikiamas paslaugas sudaro:

√ informavimas;

√ konsultavimas;

√ tarpininkavimas;

√ maitinimo organizavimas;

√ pagalba ruošiant pamokas;

√ kitos bendrosios socialinės paslaugos;

√ kasdieninių gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas;

√ socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas;

√ veiklos  ugdant bendravimo, profesinio orientavimo įgūdžius, sprendžiant konfliktus ir kt.;

√ įvairios ugdomosios, pažintinės ir pramoginės  išvykos;

√ meninis ugdymas;

√ užimtumo organizavimas;

√ kultūrinė veikla;

√ pavėžėjimo paslauga;

√ kitos individualios socialinės paslaugos, atsižvelgiant į vaiko poreikius.

 

Paslaugos teikiamos antradieniais – penktadieniais 13:00 – 18:00.

Dienos socialinės globos neįgaliesiems centras

Dvaro g. 15,
Agluonų kaimas

Specialiosios socialinės paslaugos:

◊  socialinės globos paslaugos:

•         dienos socialinė globa.

 

Teikiamas paslaugas sudaro:

√ informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas;

√ laisvalaikio organizavimas;

√ kultūrinė veikla;

√ psichologinė pagalba;

√ asmens sveikatos priežiūros paslaugos;

√ transporto organizavimas;

√ kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas;

√ kitos paslaugos.

 

Paslaugos teikiamos pirmadieniais – penktadieniais 09:00 – 16:00.

Pagalbos šeimai padalinys

 

Kudirkos g.
3 – 42,
Naujoji Akmenė

Specialiosios socialinės paslaugos:

◊  socialinė priežiūra:

•         socialinė priežiūra šeimoms;

•         socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas.

 

Taikomas atvejo vadybos procesas.

Naujosios Akmenės seniūnija

Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnija

Kruopių seniūnija

Akmenės seniūnija

Ventos seniūnija

Papilės seniūnija

 

Skip to content