Akmenės rajono paramos šeimai centras

AKMENĖS RAJONO PARAMOS ŠEIMAI CENTRAS PAGALBOS ŠEIMAI PADALINYS

Socialiniai darbuotojai, teikiantys socialinę priežiūrą socialinės rizikos šeimoms: