Akmenės rajono paramos šeimai centras

Teikiamos paslaugos

 

AKMENĖS RAJONO PARAMOS ŠEIMAI CENTRO
PAGALBOS ŠEIMAI PADALINYS

 

Akmenės rajono paramos šeimai centro Pagalbos šeimai padalinys savo veiklą pradėjo
nuo 2017 m. kovo 1 d.

Pagalbos šeimai padalinio paslaugų gavėjais gali būti rizika patiriančios šeimos
(asmenys) arba šeimos (asmenys), atsidūrusios krizinėje situacijoje (patyrusios smurtą, netektis,
skyrybas šeimoje ir kt.).

Tikslas – organizuoti sistemingą darbą su rizika patiriančiomis ir stebimomis šeimomis,
padėti atkurti, ugdyti, palaikyti ir stiprinti šeimos socialinius įgūdžius, įveikti krizines situacijas,
siekti, kad šeima savarankiškai priimtu sprendimus ir užtikrintų visapusišką vaikų poreikių
tenkinimą.

PASLAUGOS

Teikiamos bendrosios ir socialinės priežiūros paslaugos:
1. Informavimo;
2. Konsultavimo;
3. Tarpininkavimo ir atstovavimo;
4. Kasdienių gyvenimo įgūdžių ugdymas;
5. Apsilankymai šeimoje
6. Transporto organizavimas;
7. Lydėjimas į įvairias įstaigas;
8. Sociokultūrinių paslaugų organizavimas;
9. Labdaros organizavimas;
10. Kitos paslaugos.