Akmenės rajono paramos šeimai centras

Bendradarbiavimas – efektyvi vaiko teisių apsauga

Siekiant tinkamais būdais padėti vaikui ir jo šeimai įveikti iškilusius sunkumus, šių metų kovo 28 d. Akmenės rajono savivaldybės didžiojoje salėje įvyko tarpinstitucinis pasitarimas, kuriame dalyvavo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Akmenės rajono savivaldybėje dirbantys specialistai, Akmenės rajono paramos šeimai centro direktorė V. Mikštienė, direktoriaus pavaduotoja V. Spudulienė, Pagalbos šeimai padalinio vyr. socialinė darbuotoja, atvejo vadybininkai ir socialiniai darbuotojai, dirbantys su šeimomis.

Pasitarimo metu susirinkę specialistai aptarė aktualius klausimus, susijusius su pagalbos vaikui ir jo šeimai teikimo būdais, vieni kitiems išsakė pastebėjimus dėl galimybės teikti kokybiškas paslaugas sunkumų patiriančioms šeimoms bendradarbiavimo pagrindu.

Svarbu pažymėti tai, kad socialiai pažeistoje aplinkoje gyvena vaikas, kuris gali rinktis iš begalės galimybių, tačiau jis turi galėti sveikai ir sočiai pavalgyti, gyventi saugioje aplinkoje, gauti žinių ir tobulinti savo gebėjimus. Tačiau ne visi vaikai gali vienodai rinktis ir tada atsiranda tam tikrų socialinių trikdžių, dalis vaikų pakliūva į tam tikras rizikos grupes. Siekiant apginti vaikus, kurių nepajėgia apsaugoti artimiausi šeimos nariai, reikalingos ne tik vaiko teisių apsaugos institucijos, socialinės paslaugos, bet ir tarpinstitucinis bendradarbiavimus.

Glaudus ir tinkamas bendradarbiavimas padeda ne tik gerinti institucijų veiklą, bet ir suteikia daugiau galimybių bei žinių, padeda prieiti prie vieningos nuomonės įvairiais klausimais, susijusiais su vaikais. Vaikas turi būti apsaugotas, kai jo psichinei ir fizinei sveikatai bei gerovei iškyla pavojus ar yra padaryta žala dėl suaugusiojo veiksmų ar neveikimo. Tam užkirsti kelią įmanoma, tačiau reikalingas visų institucijų bendras ir nuoseklus darbas.

Vyriausioji socialinė darbuotoja

Marina Čiapienė

Skip to content