Akmenės rajono paramos šeimai centras

Informacija atnaujinta: gegužės 8, 2024

Pagrindiniai įstaigos dokumentai

 

Akmenės rajono paramos šeimai centro darbo tvarkos taisyklės

 

Akmenės rajono paramos šeimai centro darbo laiko apskaitos tvarkos aprašas

 

Akmenės rajono paramos šeimai centro vidaus kontrolės politika

 

Akmenės rajono paramos šeimai centro smurto ir priekabiavimo prevencijos politika

 

Akmenės rajono paramos šeimai centro savanoriškos veiklos atlikimo tvarkos aprašas

 

Akmenės rajono paramos šeimai centro teikiamų paslaugų kokybės vertinimas

 

Akmenės rajono paramos šeimai centro etikos ir gerovės užtikrinimo politikos aprašymas

 

 

Akmenės rajono paramos šeimai centro vaiko apsaugos politika

 

Akmenės rajono paramos šeimai centro tarnybinių judriojo ryšio telefonų naudojimo tvarkos aprašas ir pareigų sąrašas, kurias einant suteikiama teisė naudotis tarnybinio judriojo telefono ryšio paslaugomis

 

Akmenės rajono paramos šeimai centro krizių valdymo tvarkos aprašas

 

Akmenės rajono paramos šeimai centro konfidencialios informacijos nustatymo ir naudojimo bei konfidencialumo laikymosi tvarkos aprašas

 

Akmenės rajono paramos šeimai centro nuotolinio darbo tvarkos aprašas

 

Akmenės rajono paramos šeimai centro reagavimo į vaiko teisių pažeidimus tvarkos aprašas

 

Akmenės rajono paramos šeimai centro informacinių technologijų saugumo tvarkos aprašas

 

Akmenės rajono paramos šeimai centro darbo apmokėjimo sistema

 

Akmenės rajono paramos šeimai centro lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros tvarkos aprašas

Skip to content