Akmenės rajono paramos šeimai centras

PROJEKTINĖ VEIKLA

Projekto pavadinimas

Duomenys apie projektą (programa, prioritetas, priemonė)

Atsakingi vykdytojai

Laukiamas rezultatas

 „Linksmosios pėdutės “

2019 m. Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa

Laikinai einanti direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui V. Spudulienė, Centro socialiniai darbuotojai

Didės Vaiko globos padalinyje ir Bendruomeniniuose vaikų globos namuose gyvenančių globotinių (rūpintinių) fizinis aktyvumas, išbandant naujas sportavimo galimybes.

Paslaugų gavėjų skaičius- 25.

„Aukštos kokybės kompleksinės paslaugos – tai kelias į pozityvią šeimos raidą ir saugumą“.

Priemonė Nr. 08.4.1 –ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“

Direktorė  V. Mikštienė, Centro socialinis darbuotojas

Kompleksinės paslaugos bus suteiktos 50 asmenų.

Prevencinė vasaros stovykla“ Aš galiu“

Priklausomybių, smurto, savižudybių mažinimo ir prevencijos programa 2019 metams

Centro socialiniai darbuotojai

Vykdant priemonę sumažės priklausomybių, smurto ir savižudybių  bei pagerės prevencija vaikų ir jaunimo tarpe. Paslaugų gavėjų skaičius- 34.

Bandomosios budinčių globotojų veiklos užtikrinimo paslaugos Šiaulių regione

Projektas: Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų

 sukūrimas Lietuvoje

Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-01-0001

 

Direktorė V. Mikštienė, globos centro darbuotojai

Padaugės budinčių globotojų rajone, pagerės teikiamos paslaugos budintiems globotojams.

 „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas ir prieinamumo plėtra“

Priemonė Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001

Direktorė V. Mikštienė, globos centro darbuotojai

Pagerės globos centre teikiamų socialinių paslaugų kokybė .