Akmenės rajono paramos šeimai centras

Padalinyje veikia dvi šeimynos – “Sportomanų” ir “Žvaigždukų”.

 

Darbuotojų pareigybių aprašymai:

 

Akmenės rajono paramos šeimai centro Vaiko globos padalinio socialinio darbuotojo padėjėjo (dirbančio šeimynoje) pareigybės aprašymas

Akmenės rajono paramos šeimai centro Vaiko globos padalinio socialinio darbuotojo (dirbančio šeimynoje) pareigybės aprašymas