Akmenės rajono paramos šeimai centras

Padalinyje veikia dvi šeimynos – “Sportomanų” ir “Žvaigždukų”.

 

Darbuotojų pareigybių aprašymai:

 

Akmenės rajono paramos šeimai centro Vaiko globos padalinio socialinio darbuotojo padėjėjo (dirbančio šeimynoje) pareigybės aprašymas

Akmenės rajono paramos šeimai centro Vaiko globos padalinio socialinio darbuotojo (dirbančio šeimynoje) pareigybės aprašymas

Skip to content