Akmenės rajono paramos šeimai centras

Informacija atnaujinta: spalio 9, 2022

AKMENĖS RAJONO PARAMOS ŠEIMAI CENTRO

PAGALBOS ŠEIMAI PADALINYS

 

Akmenės rajono paramos šeimai centro Pagalbos šeimai padalinys savo veiklą pradėjo nuo 2017 m. kovo 1 d.

 

Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslauga

     

 Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos teikiamos visose Akmenės rajono rajono seniūnijose ir Naujosios Akmenės mieste. 

 

Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslauga – tai paslauga, teikiama asmenims (šeimoms) dienos metu, siekiant stiprinti bendravimo gebėjimus, palaikyti ir atstatyti šeimos (asmens) savarankiškumą atliekant visuomeniniame ar asmeniniame (šeimos) gyvenime reikalingas funkcijas, padėti rasti išeitį sprendžiant iškilusias problemas.

Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugos tikslas  – ugdyti  šeimą (asmenį) įgalinant savarankiškai spręsti iškilusias socialines problemas ir įveikti iškilusius sunkumus, stiprinti šeimos (asmens) gebėjimus dalyvauti visuomenės gyvenime, siekiant įveikti socialinę atskirtį.

Paslaugos uždaviniai:

  1. ugdyti socialinius įgūdžius ir stiprinti aktyvumą ir motyvaciją įveikti iškilusias socialines problemas;
  2. užtikrinti šeimose augančių vaikų visapusį vystymąsi ir ugdymą;
  3. ugdyti suaugusių šeimos narių įgūdžius užtikrinant saugią, sveiką ir darnią aplinką namuose;
  4. mažinti šeimų socialinę atskirtį, siekiant jų integracijos į visuomenę;
  5. raginti ir padėti šeimų aktyvų įsitraukimą į darbo rinką.
  6. organizuoti šeimai (asmeniui) psichologo pagalbos teikimą.

 

Pagrindinės socialinio darbuotojo, dirbančio su šeima, funkcijos:

 

 

Skip to content