Akmenės rajono paramos šeimai centras

Teikiamos paslaugos

GLOBOS CENTRAS

Pagrindinis Globos centro veiklos tikslas – užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams, socialinių globėjų, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba siekiant tinkamo vaiko, įvaikio ugdymo ir auklėjimo šeimai artimoje aplinkoje.

 

GLOBOS CENTRE TEIKIAMOS PASLAUGOS

Globos centre teikiamos paslaugos budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, įtėviams, šeimynų dalyviams, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams.

 

Bendrosios socialinės paslaugos:

Specialiosios socialinės paslaugos:

 

Skip to content