Akmenės rajono paramos šeimai centras

Informacija atnaujinta: vasario 8, 2024

KORUPCIJOS PREVENCIJA

 

„Korupcijos prevencija – sisteminga veikla, kuria siekiama didinti viešojo ir privataus sektorių subjektų atsparumą korupcijai ir kuri apima korupcijos rizikos veiksnių nustatymą, įvertinimą, šalinimą ir (ar) mažinimą, sudarant bei įgyvendinant korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių sistemą. (Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas, 2 str.)

Apie korupcijos atvejį (-us) galite pranešti visą parą veikiančiu Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 3333 (taip pat ir poilsio dienomis), elektroniniu paštu pranesk@stt.lt arba galite palikti pranešimą šioje svetainėje: https://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija/palikite-pranesima-cia/


Darbuotojas, atsakingas už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą įstaigoje

Rūta Stančikienė, socialinių programų koordinatorė, tel. +370 614 69012,  el. p. ruta.stancikiene@akmenesvaikai.lt.“

 

2024 – 2027 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

2024 – 2027 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

DARBUOTOJŲ ATSPARUMO KORUPCIJAI TYRIMO REZULTATAI 2023 M.

PAREIGYBIŲ, KURIAS EINANT BŪTINA DEKLARUOTI PRIVAČIUS INTERESUS, SĄRAŠAS

AKMENĖS RAJONO PARAMOS ŠEIMAI CENTRO 2020-2023 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2023 M. ATASKAITA

AKMENĖS RAJONO PARAMOS ŠEIMAI CENTRO 2020-2023 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

AKMENĖS RAJONO PARAMOS ŠEIMAI CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2020-2023 METŲ PROGRAMA

AKMENĖS RAJONO PARAMOS ŠEIMAI CENTRO PAREIGYBIŲ, DĖL KURIŲ PRIVALOMA KREIPTIS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBĄ DĖL INFORMACIJOS APIE ŠIAS PAREIGAS SIEKIANTĮ EITI ARBA EINANTĮ ASMENĮ PATEIKIMO, SĄRAŠAS

AKMENĖS RAJONO PARAMOS ŠEIMAI CENTRO 2020-2023 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2022 M. ATASKAITA

AKMENĖS RAJONO PARAMOS ŠEIMAI CENTRO 2020-2023 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ 2021 M. ATASKAITA

AKMENĖS RAJONO PARAMOS ŠEIMAI CENTRO DARBUOTOJŲ NUOMONĖ Į KORUPCIJĄ BEI KORUPCIJOS TOLERANCIJĄ

 

Skip to content