Akmenės rajono paramos šeimai centras

KORUPCIJOS PREVENCIJA

 

AKMENĖS RAJONO PARAMOS ŠEIMAI CENTRO 2017-2019 METŲ KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

 

AKMENĖS RAJONO PARAMOS ŠEIMAI CENTRO KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMA