Akmenės rajono paramos šeimai centras

 

 

 

 

 

Įsakymas dėl teisės suteikimo teikti akredituotą psichologinę pagalbą

Įsakymas dėl teisės teikti akredituotą intensyvią krizių įveikimo pagalbą

Įsakymas dėl teisės suteikimo teikti akredituotą socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugą

Įsakymas dėl teisės teikti akredituotą pagalbą globėjams (rūpintojams), budintiems globėjams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti suteikimo

Įsakymas dėl teisės teikti akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą suteikimo

Skip to content