Akmenės rajono paramos šeimai centras

Informacija atnaujinta: gruodžio 25, 2018

  PATVIRTINTA
Akmenės rajono vaikų globos namų direktoriaus
2015 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. V- 18

 

AKMENĖS RAJONO VAIKŲ GLOBOS NAMŲ

VEIKLOS PROGRAMA

2015 m.

 

2015 METŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ VEIKLOS PLANAS
PRIORITETAI

 

         Tenkinti visokeriopus našlaičių ir be tėvų globos likusių vaikų poreikius, sudaryti sąlygas vaiko grįžimui į šeimą ir asmens socialiniam integravimuisi į visuomenę, užtikrinti saugią ir sveiką gyvenamąją aplinką, kurioje globotiniai (rūpintiniai) realizuotų save.

           Atsižvelgiant į brandą, globotiniui (rūpintiniui) suteikti galimybes aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime, realizuoti savo visuomeniškumą, pilietiškumą, ypač priimant sprendimus, turinčius įtakos vaiko gerovės užtikrinimui.

             Užtikrinti globotinių (rūpintinių) teigiamą emocinę aplinką, pagrįstą abipusiu vaiko ir paslaugas teikiančio personalo pasitikėjimą, pagalbą ir meilę. Apsaugoti globotinį (rūpintį) nuo smurto, prievartos, išnaudojimo, įžeidinėjimo.

Skaityti toliau: 2015 metų veiklos programa – pataisyta – 2015-02-11

____________________________

Peržiūrėti 2014 m. veiklos programą

 

Skip to content