Akmenės rajono paramos šeimai centras

Informacija atnaujinta: sausio 15, 2024

BENDRUOMENINIAI VAIKŲ  GLOBOS NAMAI

 

Bendruomeninių vaikų globos namų  tikslas

 

Užtikrinti globojamam (rūpinamam) ir šiuose namuose apgyvendintam vaikui globos (rūpybos), ugdymo, sveikatos, socialines paslaugas, sudaryti jam tinkamas artimas šeimai gyvenimo sąlygas ir aplinką, kurioje jis galėtų saugiai augti, tobulėti ir pasiruošti savarankiškam gyvenimui bendruomenėje, užtikrinti ir organizuoti vaikui bendruomenines socialinės paslaugas, atitinkančias individualius vaiko poreikius ir skatinančias vaiko savarankiškumą, visapusišką dalyvavimą visuomenėje bei socialinę įtrauktį, užtikrinti vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugą ir jį atstovauti.

 

Paslaugų rūšys

 

Bendruomeniniuose vaikų globos namuose teikiama ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa tėvų globos netekusiems vaikams.

Veikla organizuojama vadovaujantis šeimai artimos aplinkos sukūrimo principu. Bendruomeniniuose vaikų globos namuose vaikams sukurta gyvenimui šeimoje artima aplinka.

 

Teikiamos paslaugos

 

 

 

Bendruomeniniuose vaikų globos namuose  vaikų priežiūrą užtikrina socialinės srities specialistai – socialinis darbuotojas, individualios priežiūros darbuotojai. Prižiūrėdami mažiau globotinių nei instituciniuose vaikų namuose darbuotojai gali jiems skirti daugiau dėmesio, pastebėti individualius vaiko poreikius, artimiau bendrauti. Psichosocialinę pagalbą teikia socialinių paslaugų įstaigos psichologas, administracijos specialistai ir kiti specialistai, atsižvelgdami į kiekvieno vaiko individualius poreikius.

 

Paslaugų gavėjai

 

Planinis vietų skaičius

 

5 vietos

 

Kontaktai Akmenėje

 

 

Kontaktai Naujojoje Akmenėje

Skip to content