Akmenės rajono paramos šeimai centras

KRIZIŲ CENTRAS

 

Krizių  centro veiklos tikslas

Užtikrinti saugią aplinką ir teikti socialines paslaugas asmenims ir (ar ) jų vaikams, patekusiems į krizinę situaciją (nukentėjusiems nuo smurto, gaisro, stichinių nelaimių ir pan.), patyrusiems stiprius emocinius išgyvenimus ar išgyvenantiems krizę, suteikiant palaikymą ir konsultacijas,  atkurti savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę.

 

Paslaugų rūšys

Krizių centre teikiamos bendrosios ir specialiosios socialinės paslaugos (socialinė priežiūra).

 

Teikiamos paslaugos

 

Krizių centre paslaugas teikia socialinis darbuotojas, individualios priežiūros darbuotojas, socialinių paslaugų įstaigos psichologas, bendrosios praktikos slaugytojas.

 

Paslaugos skiriamos krizinėje situacijoje esantiems asmenims ir jų vaikams (toliau – Paslaugų gavėjams), deklaravusiems gyvenamąją vietą ir (ar) faktiškai gyvenantiems Akmenės rajone, kuriems nustatytas intensyvios krizių įveikimo pagalbos Krizių centre paslaugų poreikis.

 

Paslaugų gavėjai

 

Kontaktai

viktorija.skultiniene@akmenesvaikai.lt

nijole.narsciuviene@akmenesvaikai.lt

 

Skip to content