Akmenės rajono paramos šeimai centras

Informacija atnaujinta: birželio 24, 2024

PAGALBOS ŠEIMAI PADALINYS

 

Pagalbos šeimai padalinio tikslas

 

Teikti socialinės priežiūros paslaugas sunkumų patiriančiai šeimai, turinčiai vaikų, siekiant ją įgalinti savarankiškai rūpintis vaikais ir tinkamai juos prižiūrėti, savarankiškai spręsti problemas, užtikrinti emocinę ir psichologinę gerovę, palaikyti glaudesnį santykį su socialine aplinka, stiprinti šeimos narių gebėjimus prižiūrėti, pozityviai auklėti ir ugdyti vaikus nuo gimimo, padėti šeimai sukurti vaikui raidai palankią aplinką ir išvengti socialinės atskirties.

 

Teikiamos paslaugos

 

Akmenės rajono paramos šeimai centro Pagalbos šeimai padalinys savo veiklą pradėjo nuo 2017 m. kovo 1 d. Pagalbos šeimai padalinio specialistai šeimoms ir vaikams teikia bendrąsias ir socialinės priežiūros paslaugas asmens namuose; pagalbą sunkumų patiriančioms šeimoms rūpintis vaikais nuo gimimo; taiko atvejo vadybos procesą.

 

Pagrindinės socialinio darbuotojo, dirbančio su šeima, funkcijos

 

 

Atvejo vadyba

 

Nuo 2018 m. liepos 1 d. atvejo vadybininkas koordinuoja kompleksinės pagalbos vaikui ir jo atstovams pagal įstatymą organizavimą bei teikimą, siekiant jiems padėti įveikti iškilusius socialinius sunkumus, kurių sėkmingas sprendimas sudarytų prielaidas išvengti galimų vaiko teisių pažeidimų ir sudarytų sąlygas savarankiškai užtikrinti vaiko teises bei teisėtus interesus. Tai veikla, kuri apima situacijos įvertinimo, planavimo, įgyvendinimo, stebėsenos ir užbaigimo bei proceso įvertinimo etapus. Atvejo vadybininkas užmezga pagalbos santykį, įvertina, kliento poreikius ir prieinamus išteklius, randa geriausią problemos sprendimo būdą, padeda klientui išspręsti nuolat stebėdamas ir koreguodamas procesą.  

 

Pagalba sunkumų patiriančiai šeimai rūpintis vaikais nuo gimimo

 

Individualios priežiūros darbuotojai teikia pagalbą sunkumų patiriančioms šeimoms, auginančioms vaikus iki 24 mėnesių amžiaus arba vaikus su negalia iki 36 mėnesių amžiaus, numatant šeimų lankymą namuose iki 10 val. per savaitę. Pagalba šeimoms teikiama užtikrinant vaikų saugumą, poreikių tenkinimą, ruošiant maistą ir maitinant, užtikrinant higieną, parenkant tinkamą aprangą, aprengiant, bendraujant ir pan.

Paslaugų gavėjai

 

Akmenės rajono paramos šeimai centro pagalbos šeimai padalinyje paslaugos teikiamos sunkumus patiriančioms šeimoms, kurios augina nepilnamečius vaikus, ir, kurioms skirta socialinės priežiūros paslauga, taikomas atvejo vadybos procesas.

 

Kontaktai

 

 

 

Skip to content