Akmenės rajono paramos šeimai centras

Informacija atnaujinta: rugpjūčio 31, 2023

BENDRUOMENINIAI ŠEIMOS NAMAI

 

Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. TT-1  „Dėl Akmenės rajono paramos šeimai centro paskyrimo vykdyti bendruomeninių šeimos namų funkcijas“ mūsų įstaigai pavestos vykdyti bendruomeninių šeimos namų funkcijos:

Informuojame, kad Akmenės rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybė) nuo 2023 m. rugpjūčio mėn. pradedamas įgyvendinti projektas „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“ Nr. 07-007-P-0001 (toliau – Projektas), kurio vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra. Savivaldybės administracija kompleksinių paslaugų šeimai teikėju atrinko VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“, kuri Akmenės rajone teiks kompleksines paslaugas šeimoms. Bendruomeninių šeimos namų funkcijas Savivaldybės tarybos sprendimu pavesta atlikti Akmenės rajono paramos šeimai centrui.

 

Projekto tikslas – užtikrinti kompleksinių paslaugų šeimai teikimą ir plėtrą tikslinės grupės asmenims visose Lietuvos savivaldybėse. Bus finansuojamos prevencinės psichosocialinės paslaugos visų amžiaus grupių Lietuvos gyventojams, siekiant stiprinti psichologinius, socialinius bei krizių įveikimo įgūdžius.

 

Kompleksinės paslaugos šeimai apima:

Šios paslaugos yra skirtos padėti asmenims, šeimoms ir bendruomenėms išvengti galimų socialinių problemų ir socialinės rizikos atsiradimo, ugdant ir stiprinant asmenų gebėjimus savarankiškai spręsti socialines problemas ir palaikyti socialinius ryšius su visuomene.

Projekto trukmė: 2023 m. birželis – 2029 m. liepa

Projekto finansavimo suma: 60 018 043,84 Eur, iš kurių iki 487 966, 34 Eur skirti kompleksinėms paslaugoms Akmenės rajono savivaldybėje teikti.

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Skip to content