Akmenės rajono paramos šeimai centras

Informacija atnaujinta: lapkričio 17, 2023

GLOBOS CENTRAS

 

Globos centro veiklos tikslas

Užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba siekiant tinkamo vaiko, įvaikio ugdymo ir auklėjimo šeimai artimoje aplinkoje.

 

Paslaugų rūšys

Globos centre teikiamos  bendrosios socialinės paslaugos ir specialiosios socialinės paslaugos (socialinė priežiūra).

 

Teikiamos paslaugos

 

Mokymų, savitarpio pagalbos grupių, seminarų organizavimas

 

Paslaugų gavėjai

      Globėjai (rūpintojai), budintys globotojai,  įtėviai ir jų šeimose globojami (rūpinami), prižiūrimi ir įvaikinti vaikai.

 

      Teikiant paslaugas vaiko iki 8 metų nuomonė išklausoma bendradarbiaujant su globėju (rūpintoju), budinčiu globotoju ar įtėviu.

 

Kontaktai

 

 

Pasirinkite dominančią sritį:

 

Globėjų, įtėvių mokymai ir konsultavimas

Budintis globotojas

 

 

EUROPOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS SISTEMOS DIEGIMAS SIEKIANT ĮGYTI EQUASS ASSURANCE SERTIFIKATĄ

Akmenės rajono paramos šeimai centras dalyvauja VšĮ Valakupių reabilitacijos centro vykdomame projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“. VšĮ Valakupių reabilitacijos centro Socialinių paslaugų įstaigų atrankos dalyvauti projekte komisijos sprendimu Akmenės rajono paramos šeimai centro paraiška pripažinta finansuotina ir įstaiga 2019-11-29 pasirašė sutartį.

Sutarties objektas – Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos diegimas Akmenės rajono paramos šeimai centro Globos centre, siekiant įgyti EQUASS Assurance sertifikatą. Įgytas dokumentas įgalins užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę bei nuolatinį tobulinimą, atsižvelgiant į individualius kiekvieno paslaugų gavėjo poreikius. Sertifikatas suteiks atitiktį Socialinių paslaugų kokybės keliamiems reikalavimams Europos lygmeniu.

Daugiau informacijos apie kokybės sistemos diegimą:

http://www.reabilitacija.lt/kokybes-sistemos-diegimas

http://www.equass.lt/ivyko-iv-ojo-kvietimo-koordinatoriu-mokymai/#more-1029

http://www.equass.lt/equass-iv-ojo-kvietimo-socialines-paslaugas-teikianciu-istaigu-vadovai-dalyvavo-mokymuose-lyderystes-tema/#more-1050

Skip to content