Akmenės rajono paramos šeimai centras

Specialistų metodinis ratelis

 

PATVIRTINTA

Akmenės rajono paramos šeimai centro direktoriaus

2020 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. V-14

 

AKMENĖS RAJONO PARAMOS ŠEIMAI CENTRO
VAIKO GLOBOS PADALINIO IR BENDRUOMENINIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ

 

METODINIO BŪRELIO 2020 M. VEIKLOS PLANAS

 

METODINIO BŪRELIO NARIAI

 

Metodinio būrelio pirmininkė: Jovita Jonušienė

 

Nariai:

Laikinai vykdanti direktoriaus pavaduotojo socialiniam darbui pareigas:

 1. Vaiva Spudulienė.

Psichologė:

 1. Vilma Suodienė

Socialiniai darbuotojai:

 1. Aušra Jurkuvėnaitė;
 2. Virginijus Pocius;
 3. Jovita Jonušienė;
 4. Nijolė Narščiuvienė;
 5. Juratė Lakačiauskienė.

Socialinio darbuotojo padėjėjai:

 1. Alina Zinkevičienė;
 2. Danutė Kiršienė;
 3. Laima Stankuvienė;
 4. Vilma Sutkienė;
 5. Bronislava Vielavičienė;
 6. Daiva Ragauskienė;
 7. Ilona Podelienė;
 8. Virginija Janauskienė;
 9. Gražina Andrijaitienė;
 10. Judita Danelavičienė;
 11. Renata Žurauskienė;
 12. Roma Kasparavičienė.

 

METODINIO DARBO KRYPTYS

 

1. Kvalifikacijos kėlimo formos:

Mokymai:

Profesinė praktika;

Dalyvavimas supervizijos procese.

 2. Saviugda:

 

 

Metodinės veiklos programa

 

Eil.

Nr.

Tema

Data

1.

Vyr. socialinis darbuotojas Virginijus Pocius

2020 metų gegužės mėnuo

„Ką daryti, kad darbas taptų malonumu?“ Testas: ar jums patinka jūsų darbas?

2.

Socialinė darbuotoja Nijolė Narščiuvienė

2020 metų gegužės mėnuo

„Globotinių (rūpintinių) kasdieninių – buitinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas“. Kiekybinis tyrimas

3.

Socialinė darbuotoja Jūratė Lakačiauskienė

2020 metų gegužės mėnuo

„Paauglių delinkventinio elgesio sąsajos su saviverte ir empatija“. Kiekybinis tyrimas.

  4.

Socialinė darbuotoja Aušra Jurkuvėnaitė

2020 metų rugsėjo mėnuo

„Profesinio perdegimo sindromas socialiniame darbe“. Kiekybinis tyrimas.

5.

Psichologė Vilma Suodienė

2020 metų rugsėjo mėnuo

„Vaikų gyvenimo kokybė ir emocinė gerovė“. Kiekybinis tyrimas.

6.

Socialinė darbuotoja Jovita Jonušienė

2020 metų rugsėjo mėnuo

„Akmenės rajono paramos šeimai centro Bendruomeninių vaikų globos namų  ir Vaiko globos padalinio globotinių (rūpintinių) laisvalaikio organizavimas“. Kiekybinis tyrimas.

 

Parengė: socialinė darbuotoja Jovita Jonušienė