Akmenės rajono paramos šeimai centras

Specialistų metodinis ratelis

 

PATVIRTINTA

Akmenės rajono paramos šeimai centro direktoriaus

2019 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. V-3

 

AKMENĖS RAJONO PARAMOS ŠEIMAI CENTRO
VAIKO GLOBOS PADALINIO

 

Metodinio būrelio veiklos planas

 

 

2019m. METODINIO BŪRELIO NARIAI

 

Metodinio būrelio pirmininkė: Jovita Jonušienė

 

Nariai:

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui:

 1. Vaiva Spudulienė.

Psichologė:

 1. Vilma Suodienė

Socialiniai darbuotojai:

 1. Virginijus Pocius;
 2. Aušra Jurkuvėnaitė;
 3. Jūratė Lakačiauskienė;
 4. Nijolė Narščiuvienė;
 5. Jovita Jonušienė.

 

Socialinio darbuotojo padėjėjai:

 1. Danutė Kiršienė;
 2. Danutė Erleckienė;
 3. Laima Vielavičienė;
 4. Ilona Podelienė;
 5. Vilma Sutkienė;
 6. Laima Stankuvienė;
 7. Daiva Ragauskienė;
 8. Judita Danelavičienė;
 9. Zita Petraitienė;
 10. Renata Žurauskienė;
 11. Roma Kasparavičienė;
 12. Gražina Andrijaitienė.

 

METODINIO DARBO KRYPTYS

1. Kvalifikacijos kėlimas:

 

2. Saviugda:

 

 

Metodinės veiklos programa

 

Eil.

Nr.

Tema

Data

1.

Psichologė Vilma Suodienė

2019 metų balandžio mėnuo

„Darbas su vaikais turinčiais elgesio ir bendravimo problemų“.

2.

Socialinė darbuotoja Jovita Jonušienė

2019 metų spalio mėnuo

„Globotinių (rūpintinių) laisvalaikio organizavimas vaiko globos padalinyje“. Kiekybinis tyrimas

3.

Vyr. socialinis darbuotojas Virginijus Pocius

2019 metų spalio mėnuo

„Paauglystės ypatumai ir paramos bei bendravimo su paaugliu svarba“. Kiekybinis tyrimas

  4.

Socialinė darbuotoja Aušra Jurkuvėnaitė

2019 metų spalio mėnuo

„Profesinio perdegimo sindromas socialiniame darbe“. Kiekybinis tyrimas

5.

Socialinė darbuotoja Jūratė Lakačiauskienė

2019 metų lapkričio mėnuo

„Agresyvaus elgesio raiška tarp paauglių jų gyvenamoje aplinkoje“. Kiekybinis tyrimas

6.

Socialinė darbuotoja Nijole Narščiuvienė

2019 metų lapkričio mėnuo

„Paauglių gyvenančių paramos šeimai centro Vaiko globos padalinyje komunikacinių įgūdžių formavimas ir ugdymas“. Kiekybinis tyrimas

Parengė: soc. darbuotoja Jovita Jonušienė

 

 

Ankstesnių metų planai

 

2018 m. Metodinio būrelio veiklos planas

2017 m. Metodinio būrelio veiklos planas

2016 m. Metodinio būrelio veiklos planas

2015 m. Metodinio būrelio veiklos planas

2014 m. Metodinio būrelio veiklos planas