Akmenės rajono paramos šeimai centras

Specialistų metodinis ratelis

 

PATVIRTINTA

Akmenės rajono paramos šeimai centro direktoriaus

2021 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V-6

 

AKMENĖS RAJONO PARAMOS ŠEIMAI CENTRO
VAIKO GLOBOS PADALINIO IR BENDRUOMENINIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ

 

METODINIO BŪRELIO 2021 M. VEIKLOS PLANAS

 

METODINIO BŪRELIO NARIAI

 

Metodinio būrelio pirmininkė: Jovita Jonušienė

 

Nariai:

Laikinai vykdanti direktoriaus pavaduotojo socialiniam darbui pareigas:

 1. Vaiva Spudulienė.

Psichologė:

 1. Vilma Suodienė

Socialiniai darbuotojai:

 1. Aušra Jurkuvėnaitė;
 2. Virginijus Pocius;
 3. Jovita Jonušienė;
 4. Juratė Lakačiauskienė.

Socialinio darbuotojo padėjėjai:

 1. Alina Zinkevičienė;
 2. Laima Stankuvienė;
 3. Vilma Sutkienė;
 4. Ilona Podelienė;
 5. Judita Danelavičienė;
 6. Renata Žurauskienė;
 7. Jūratė Skiparienė;
 8. Danutė Erleckienė;
 9. Roma Kasparavičienė.

 

METODINIO DARBO KRYPTYS

 

1. Kvalifikacijos kėlimo formos:

Mokymai:

Profesinė praktika;

Dalyvavimas supervizijos procese.

 2. Saviugda:

 

 

Metodinės veiklos programa

 

Eil.

Nr.

Tema

Data

1.

Vyr. socialinis darbuotojas Virginijus Pocius

2021 metų kovo mėnuo

PRANEŠIMAS: „Globotinių (rūpintinių) vertybinės nuostatos ir interesai“.
PRAKTIKA: kiekybinis tyrimas.

2.

Socialinė darbuotoja Jovita Jonušienė

2021 metų kovo mėnuo

PRANEŠIMAS: „Mokyklų patirtis, kaip stiprinti ryšį su globojamu (rūpinamu) vaiku“.
PRAKTIKA: kokybinis tyrimas.

3.

Socialinė darbuotoja Aušra Jurkuvėnaitė

2021 metų kovo mėnuo

PRANEŠIMAS: „Paauglių priklausomybė nuo socialinių tinklų internetinėje erdvėje“.
PRAKTIKA: kiekybinis tyrimas.

  4.

Psichologė Vilma Suodienė

2021 metų gegužės mėnuo

PRANEŠIMAS: „Vaiko vidinio pasaulio žemėlapis: konsultavimo metodai“.

5.

Socialinė darbuotoja Jūratė Lakačiauskienė

2021 metų gegužės mėnuo

PRANEŠIMAS: J. Shipp knygos „Suaugusiųjų gidas po paauglių pasaulį” pristatymas.

 

Parengė: socialinė darbuotoja Jovita Jonušienė

 

 

Skip to content