Akmenės rajono paramos šeimai centras

Specialistų metodinis ratelis

 

PATVIRTINTA

Akmenės rajono paramos šeimai centro direktoriaus

2018 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. V- 7

 

AKMENĖS RAJONO PARAMOS ŠEIMAI CENTRO VAIKO GLOBOS PADALINIO

 

Metodinio būrelio veiklos planas

 

 

2018m. METODINIO BŪRELIO NARIAI

 

Metodinio būrelio pirmininkė: Erika Rakickaitė

 

Nariai:

Atestuotos socialinės darbuotojos – GIMK mokytojos:

  1. Aurelija Lukė;
  2. Vaiva Spudulienė.

 

Socialiniai darbuotojai:

  1. Virginijus Pocius;
  2. Irena Puzaraitė;
  3. Erika Rakickaitė;
  4. Aušra Jurkuvėnaitė;
  5. Nijolė Narščiuvienė;
  6. Jovita Jonušienė.

 

Socialinio darbuotojo padejėjai:   

1. Danutė Kiršienė;
2. Danutė Erleckienė;
3. Laima Vėlavičienė;
4. Raimunda Grudzinskaitė;
5. Ilona Podelienė;
6. Vilma Sutkienė;
7. Laima Stankuvienė;
8. Daiva Ragauskienė;
9. Judita Danelavičienė;
10. Zita Petraitienė;
11. Renata Žurkauskienė;
12. Roma Kasparavičienė;
13. Gražina Žilienė

 

METODINIO DARBO KRYPTYS

 

1. Kvalifikacijos kėlimas:

2. Saviugda:

 

Metodinės veiklos programa

 

Eil.

Nr.

Tema

Data

1.

Socialinė darbuotoja Aušra Jurkuvėnaitė

 

 

Akmenės rajono paramos šeimai centre gyvenančių globotinių (rūpintinių) ir dirbančių darbuotojų tarpusavio bendravimo problemų analizė. Kiekybinis tyrimas.

Iki IV ketvirčio pabaigos

2.

Socialinė darbuotoja Irena Puzaraitė

 

 

„Vaikų gyvenančių paramos šeimai centre socialinių įgūdžių ugdymas“ Kokybinis tyrimas.

Iki IV ketvirčio pabaigos

3.

Vyr. socialinis darbuotojas Virginijus Pocius

 

 

„Organizacijos mikroklimato įtaka darbuotojo savijautai darbe“ Kiekybinis tyrimas.

Iki IV ketvirčio pabaigos

4.

Socialinė darbuotoja Jovita Jonušienė

 

 

„Socialinių darbuotojų patyčių prevencinė veikla paramos šeimai centre“ Kiekybinis tyrimas.

Iki IV ketvirčio pabaigos

  5.

Socialinė darbuotoja Erika Rakickaitė

 

 

„Paauglių elgesio krizės ir jų prevencija paramos šeimai centre“ Kokybinis tyrimas.

Iki IV ketvirčio pabaigos

6.

Socialinė darbuotoja Nijole Narščiuvienė

 

 

„Vaikų, gyvenančių paramos šeimai centre, tarpasmeniniai santykiai su bendraamžiais“ Kokybinis tyrimas.

Iki IV ketvirčio pabaigos

 Parengė: soc. darbuotoja Erika Rakickaitė

 

Ankstesnių metų planai

 

2017 m. Metodinio būrelio veiklos planas

2016 m. Metodinio būrelio veiklos planas

2015 m. Metodinio būrelio veiklos planas

2014 m. Metodinio būrelio veiklos planas