Akmenės rajono paramos šeimai centras

„SOS! PREKYBA ŽMONĖMIS“

Š. m.  gegužės 18 d. Akmenės rajono paramos šeimai centro globotiniai (rūpintiniai)  vyko į VšĮ Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centrą, pasiklausyti prevencinės paskaitos „SOS! Prekyba žmonėmis“, kurią vedė šio centro socialinės darbuotojos Marytė Puidokienė ir Žaneta Morkūnaitė.

Socialinės darbuotojos pasakojo vaikams apie prekybą žmonėmis, naujas jos formas, tokias kaip vergystė, vogimas, prostitucija ir kt. Visos paskaitos metu darbuotojos vaikams pasakojo tikras istorijas (neatskleidžiant asmenų), kas padėjo geriau suvokti apie šios problemos mastą. Socialinės darbuotojos noriai dalinosi savo patirtimi, kaip apsisaugoti, kad netaptume prekybos žmonėmis aukos, kur galime kreiptis ištikus tokiai bėdai.

Klausantis šios paskaitos, vaikai noriai uždavinėjo klausimus, o darbuotojos pateikė  išsamius atsakymus.

 

Laikinai einanti direktoriaus pavaduotojo

socialiniam darbui pareigas

Vaiva Spudulienė

Skip to content